Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych

 

 

              

 

Dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

 

 

Profil Pracownika

 

Katarzyna Bałandynowicz-Panfil posiada stopień naukowy doktora i jest zatrudniona na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku adiunkta. Doktor Bałandynowicz-Panfil posiada również dyplom Profesjonalnego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. 

 

 

 
   

Na Wydziale Ekonomicznym prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: zarządzanie w biznesie międzynarodowym, gospodarowanie kapitałem ludzkim, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, kulturowe uwarunkowania biznesu międzynarodowego (po polsku i angielsku), biznesowe studia przypadku (po angielsku).

 

Doświadczenie doktor Bałandynowicz-Panfil zostało uzupełnione w trakcie sprawowania  funkcji redaktora naukowego czasopisma International Business and Global Economy (IBage). Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (Oddział Gdańsk) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Demograficznego. Koordynator i współrealizator projektów z zakresu starzenia się ludności, rynku pracy i rozwoju regionów. 

 

 

   

 

Obszary badawcze:

  • społeczno-ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, 
  • zachowania konsumpcyjne osób starszych, 
  • rola mediów w kształtowaniu wizerunku, 
  • srebrna gospodarka i jej znaczenie dla rozwoju regionów. 
 
 

Kontakt: katarzyna.balandynowicz-panfil@ug.edu.pl