Program konferencji plany transportowe a zrównoważone kształtowanie mobilności miejskiej w Polsce

 

27.05.2015 (środa), godz. 9.30 - 13.00, Sopot Wydział Ekonomiczny UG


Seminarium pt. „PLANOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ” Organizowane w ramach projektu CIVITAS DYN@MO


Organizator: Uniwersytet Gdański - Centrum kompetencji dla zrównoważonych planów mobilności miejskiej  w regionie Morza Bałtyckiego 9.00-9.30 Rejestracja uczestników

 

9.30-10.45 Cz. 1: Wyzwania dla planowania zrównoważonej mobilności miejskiej

 

Prowadzący: prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

 

1.Dr hab., prof. UG, Barbara Pawłowska (Uniwersytet Gdański): Rola transportu w realizacji idei „inteligentnego miasta”.

 

2.Dr inż. Maciej Michnej, dr inż. Stanisław Młynarski, dr inż. Grzegorz Zając (Politechnika Krakowska): Czynniki oddziaływania miejskiego transportu szynowego na bezpieczeństwo i komfort pasażerów.

 

3.Dr inż. arch. Romanika Okraszewska (Politechnika Gdańska): Wpływ kultury organizacyjnej na liczbę pracowników dojeżdżających do pracy rowerem.

 

4.mgr inż. Krystian Birr, dr inż. Jacek Oskarbski, mgr inż. Karol Żarski (Politechnika Gdańska): Analizy wyznaczenia dedykowanych pasów autobusowych w Gdyni.

 

5.Dr hab. K. Hebel (Uniwersytet Gdański): Samochód osobowy w podróżach miejskich.

 

6.Dr Marcin Wołek (Uniwersytet Gdański): Znaczenie przemieszczeń pieszych w podziale zadań przewozowych w centrum miasta na przykładzie Gdyni.

10.45-11.15 Przerwa kawowa

 

11.15-11.45 Cz. 2: Od planu transportowego do planu zrównoważonej mobilności miejskiej

 

7.Dr inż. Maciej Michnej (Politechnika Krakowska), Tomasz Zwoliński (Urząd Miasta Krakowa): Cele i strategie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej w Krakowie 

 

8.Prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański): Kształtowanie mobilności w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla centralnych miast aglomeracji miejskich w Polsce 

 

9.Aleksandra Romanowska (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni): Proces opracowywania planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni.

11.45-12.30 Panel dyskusyjny z udziałem następujących osób:

 

Tomasz Wawrzonek (Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku), Alicja Pawłowska (Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni), dr hab. Krzysztof Grzelec (Politechnika Gdańska, MZKZG), Marcin Gromadzki (Public Transport Consulting - tbc), dr Michał Wolański (Szkoła Główna Handlowa), przedstawiciel miasta na prawach powiatu (tbc)

12.30-13.00 Dyskusja i oficjalne zakończenie konferencji

 

13.00 Lunch