dr Adriana Zabłocka-Abi Yaghi

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1225
tel. sekretariat:
1223
nr pokoju:
121
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
Publikacje

 • Kontrola połączeń przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie nr 7(130/131) 2002, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
 • Ponadgraniczne fuzje i przejęcia a polityka konkurencji Unii Europejskiej ma przykładzie przejęcia HVB przez Unicredito Italiano, [w:] Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, red. M.Kruszka, Szczecin 2006
 • EU Merger Policy and Joint Dominance, [w:] Yearbook of Polish European Studies, Volume 9/2005, Warsaw University Centre for Europe, Warszawa 2006
 • Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec koncentracji przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 • Anitrust and Copyright Collectives - an Economic Analsis [w:]Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 1 (2008), Centre of Antitrust and Regulatory Studies, University of Warsaw
 • Niehoryzontalne połączenia przedsiębiorstw a polityka konkurencji Unii Europejskiej, Zeszyty Natolińskie, Zeszyt 33, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2009
 • Ochrona własności intelektualnej a ochrona konkurencji, [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej, red. A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka, Uniwersytet Gdański, Sopot 2009
 • A. Stępniak, A. Zabłocka, Uwarunkowania eksportu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych - wnioski dla województwa pomorskiego, [w:] Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, red. S. Umiński, PBS DGA, Uniwesytet Gdański, Sopot 2009
 • A. Stępniak, A. Zabłocka, Eksport kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich - wyniki badań ankietowych w województwie pomorskim, [w:] Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, red. S. Umiński, PBS DGA, Uniwesytet Gdański, Sopot 2009

Zainteresowania
 • polityka konkurencji UE
 • ekonomia integracji europejskiej
 • zarządzanie międzynarodowe
Inne