dr hab. Ryszard Rolbiecki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
58-523-1254
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
211
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023 będą realizowane  w trybie stacjonarnym w następujących dniach:

- w dniu 31 stycznia (wtorek) w godz. 10.00-11.30 (pokój 211),

- w dniu 6 lutego (poniedziałek) w godz. 8.00-9.30 (pokój 211).


Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 będą realizowane  w trybie stacjonarnym:

- dla studiów dziennych w poniedziałki w godz. 9.45-11.15 (pokój 211),

- dla studiów niestacjonarnych 2 godziny przed zajęciami wynikającymi z planu zajęć (pokój 211).