dr hab. Andrzej Jezierski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
504206430
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
124
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Drodzy studenci,

od najbliższych zajęć proszę o logowanie się na zajęcia poprzez zespoły

kody do zespołów:

Rachunkowość zarządcza gr. 30 c46qz23

Rachunkowość zarządcza gr. 31 nu7su1l

Rachunkowość zarządcza gr. 32 qyzdvrr

Rachunkowość zarządcza gr. 33 3z29ll1

seminarium magisterskie 91ehvx8

E-logistics markets 5wr4p8n

Logistyka miejska 6yjbgd2

Pozdrawiam

A. Jezierski

 

Linki do PDW w semestrze zimowym 2020/2021 w najbliższym czasie zostaną podane

Serdecznie pozdrawiam

Andrzej Jezierski

E-logistics markets poniedziałek 11.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY0ZmFjMzAtZWJmYy00ZWU0LTgzNTUtMzM2MmI4ZTJkYjAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

Logistyka miejska wtorek 17.00  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI3Yzg1MTMtNWQ5YS00MDkyLTk0YWEtNGRkOGJjNzZhNjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

seminarium magisterskie pon. 13.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OThhMzM5NGMtOWIwYy00NzEwLWJlYTktYmJjM2Q0YzE5YmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

Rachunkowość zarządcza pon. 15.15 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTFkZDEwOTYtZmFlNy00YTcwLTkxZmUtY2E2YjkyNjhhODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

Rachunkowość zarządcza wt.11.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzI3NzVlOGEtMTYyNC00NjUxLTk3OGUtZjFkMTQyMWMxNzZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

Rachunkowość zarządcza wt. 13.30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFhMGQ2NGQtMDkwNS00Y2E2LWIzMTYtZWM4MTBhNDEyNjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

Rachunkowość zarządcza wt. 15.15 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDljZDc4NGItMTA5YS00ZDU4LTgyN2QtOTQ0YTg4NjY5YjM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d

 

Konsultacje pon. 16.45 - 18.15 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhNWRhMjYtMjFlOC00NjY3LTg2NWYtN2Q5OTAyMmUzYjM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2299090108-ffa8-4a5a-926a-82aca19d72bf%22%7d