Studia w Chinach

Stypendium na Beijing Institute of Technology

Uczelnią przyjmującą jest 北京理工大学, prestiżowa Politechnika Pekińska, objęta programem 100 najlepszych uczelni w Chinach.

Na stypendium mogą aplikować studenci:

I stopnia studiów:

  • drugiego roku, którzy zaliczyli dwa semestry nauki na Wydziale Ekonomicznym UG;


II stopnia studiów:

  • pierwszego roku studiów (kryterium – ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia),
  • drugiego roku, którzy zaliczyli dwa semestry nauki na Wydziale Ekonomicznym UG.Uwaga! Studenci specjalności International Business oraz studiów niestacjonarnych i innych form płatnych studiów realizowanych na Wydziale Ekonomicznym, nie są zwolnieni w tym okresie z opłat za studia na UG.


Nauka trwa jeden semestr z możliwością przedłużenia na kolejny. Stypendium pokrywa koszt nauki na chińskiej uczelni, lub intensywny kurs języka chińskiego, oraz daje możliwość bezpłatnego skorzystania z akademika. Stypendium nie pokrywa kosztów przelotu oraz wyżywienia studenta, oraz opłaty rekrutacyjnej w wysokości 500 CNY (około 250 zł) uiszczanej po zakwalifikowaniu się na stypendium.

Rozliczenie roku następuje poprzez wybranie przedmiotów będących odpowiednikami kursów występujących na Wydziale Ekonomicznym i przekazanie ich do akceptacji władz wydziału (już w czasie trwania stypendium, obecnie lista przedmiotów do wyboru nie jest jeszcze dostępna). Zajęcia na BIT prowadzone będą w języku angielskim. Przedmioty podstawowe, oraz kierunkowe, jeśli nie będą miały ekwiwalentów na kursach zorganizowanych na Beijing Institute of Technology, student będzie musiał zaliczyć po powrocie.

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie należy wypełniony formularz zanieść do dziekanatu celem obliczenia średniej, a następnie przesłać skan dokumentu do koordynatora dr Tomasza Bielińskiego na adres: t.bielinski@ug.edu.pl

  • Rekrutacja na semestr zimowy trwa od 15 marca do 30 kwietnia.
  • Rekrutacja na semestr leni trwa od 15 października do 30 listopada.


Studenci, którzy uzyskają informację o pozytywnej decyzji w pierwszym etapie mogą wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie BIT: http://isc.bit.edu.cn/admissionsaid/essap/internationalexchange/index.htm
Więcej informacji można odnaleźć na stronie BIT: http://isc.bit.edu.cn/show.aspx?id=119&cid=115
Liczba dostępnych miejsc różni się w zależności od możliwości przyjmowania studentów przez partnera chińskiego.

 


Formularz rekrutacyjny
 

  Rozliczenie programu studiów realizowanego za granicą.