Możliwość odbycia semestru studiów w Chinach!

Opublikowano 17 stycznia 2014 roku

W związku z umową podpisaną przez Uniwersytet Gdański i Politechnikę w Pekinie (Beijing Institute of Technology – BIT: http://english.bit.edu.cn/index.htm) studenci Wydziału Ekonomicznego (poza pierwszym rokiem I stopnia studiów) mają możliwość dołączenia do grupy studentów Wydziału Filologicznego UG i odbyć semestr letni studiów roku akademickiego 2013/2014 w Pekinie.

 

Semestr studiów w Chinach rozpoczyna się 28.02.2014 i kończy 6.06.2014. Studenci poza intensywną nauką języka chińskiego będą mieli możliwość wyboru przedmiotów ekonomicznych, które będą mogły być uznane na Wydziale Ekonomicznym.

Rekrutacja studentów koordynowana jest przez Panią BI WEI - Uniwersytet Gdański, Kierownik Sinologii-Wydział Filologiczny. W razie pytań szczegółowych proszę kontaktować się z koordynatorem mailowo: irisbiwei@gmail.com (kontakt w języku angielskim).

Wymogi formalne aplikacji to złożenie:

  • transcript (English version) - kontakt z dziekanatem WE najpóźniej we wtorek 21.01.2014
  • study plan (short statement clearly indicating duration and purpose of study, preferred technical work or experience and academic background)
  • copy of passport
  • application form for dormitory.


Wymienione dokumenty muszą być złożone u Koordynatora Pani Bi Wei najpóźniej w środę 22 stycznia 2014 r.

Koszty rejestracji, opłaty za studia, koszty materiałów dydaktycznych oraz zakwaterowania są pokrywane przez Politechnikę w Pekinie. Po stronie studentów wyjeżdżających leżą koszty przejazdu, wyżywienia oraz ubezpieczenia.

Spotkanie informacyjne z koordynatorem z udziałem prodziekana ds. nauki i kształcenia odbędzie się w poniedziałek 20.01 o godz. 14.30 w sali nr 8.