dr Renata Orłowska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik Studium
telefon:
058-523-1365
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
336
WWW:
Inne funkcje:

kierownik Międzywydziałowych Studiów Executive MBA UG

koordynator wydziałowy Erasmus KA 107 (Japonia, Australia, Jordania)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

semestr letni 2019/2020

 

konsultacje online:

wtorek godz. 10.00-11.00

 

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Kosultacje dodatkowo we wtoreki godz. 10-11.00
Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NDc4NDI0ZjgtNWFlZS00MDAwLWIxMTAtOTE2YmMyNjNjYWU0%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252202dabdac-0fd5-47b7-b3d8-d89106a07788%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=d9706b30-e6ed-46f2-bf3e-46acce7e1c52&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

środa godz. 12.00-13.00

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc4NDI0ZjgtNWFlZS00MDAwLWIxMTAtOTE2YmMyNjNjYWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2202dabdac-0fd5-47b7-b3d8-d89106a07788%22%7d

 

 

pokój nr 2

środa godz. 15.15-16.15

wtorek (I połowa semestru: 17II - 15 IV) godz. 11.15 - 11.45