Student exchange

Posted on 2023-01-13

 

 

Wymiana studencka w semestrze zimowym 20233/2024
z SUNY Maritime College of New York (http://www.sunymaritime.edu/)

Zapraszamy studentów II roku studiów licencjackich do wzięcia udziału w jedno-semestralnym programie wymiany studentów z uczelnią partnerską z USA.

Podstawowym kryterium wyboru kandydatów będzie ocena wyników kształcenia oraz udział w pracach na rzecz wydziału, uczelni czy innej działalności społecznikowskiej.
Zgodnie z zasadami programu kandydaci na wyjazd muszą dokonać wyboru zajęć, na które chcieliby uczęszczać, posiadać biegłą znajomość języka angielskiego, oraz środki pokrywające koszty przelotu, wyżywienia i ubezpieczenia oraz zakupu potrzebnych podręczników.
Formularze aplikacyjne umieszczone są poniżej lub w zakładce dr. J.Grodzickiego „Materiały dla studentów”

Dokumenty należy składać mailowo (jacek.grodzicki@ug.edu.pl) do dnia 30.01.2023.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej potencjalni kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.Spotkanie informacyjne odbędzie się 18.01 o godz. 13.00 w C 2