Erasmus+ information meeting

Posted on 2018-02-20

Spotkanie informacyjne dla studentów w związku z wyjazdami w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/19.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie organizacji wyjazdu na uczelnie partnerskie .

Spotkanie odbędzie się 22.02.18 g. 11:10 Aula "O".

dr. hab. Przemysław Borkowski, prof. UG

koordynator programu Erasmus+