Wytyczne redakcyjne

1. Abstrakty

Abstrakty napisane w języku angielskim według załączonego szablonu (pobierz szablon abstraktu) należy przesłać do 06.06.2018 r. na adres infoglob@ug.edu.pl.


Treść dokumentu powinna zawierać krótki opis badań, metodologię, najważniejsze wnioski z badań. Przypisy źródłowe oraz źródło finansowania badań należy umieszczać na dole strony, podając inicjał imienia oraz nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, wydawnictwo, miejsce i rok wydania publikacji.

 

2. Artykuły

Artykuły należy przygotować w języku angielskim na poziomie odpowiednim dla publikacji akademickich. Powinny jasno określać cel pracy i zawierać: wstęp, metodologię, wyniki i główne wnioski. Artykuły powinny zawierać mieć minimum 5 i maksymalnie 10 stron.

Poniższej znajduje się szablon do przygotowania artykułu:

Ze względu na wymogi formalne platformy indeksowej prosimy wszystkich autorów i współautorów o pobranie, wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie, zeskanowanie i wysłanie do organizatorów następujących oświadczeń:

Na oświadczeniach wymagany jest podpis każdego ze współautorów artykułu. Ma to zasadnicze znaczenie dla procesu publikacji.

 

3. Postery

Poster może być napisany w języku polskim lub języku angielskim (pobierz szablon posteru).
Poster należy dostarczyć w pierwszym dniu konferencji w recepcji konferencji a odebrać po zakończeniu sesji posterowej.

 

Wymagania techniczne:

  • wymiar standardowy format A0, tj. 84,1 cm szerokość i 118,9 cm wysokość lub A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość,
  • orientacja pionowa,
  • druk czarno-biały lub kolorowy.