Opłaty konferencyjne

Opłata konferencyjna obejmuje publikacje referatu, zakwaterowanie na promie Wawel w kabinie dwuosobowej oraz udział w wycieczce autokarowej do Sztokholmu.

 

  • Publikacja i prezentacja referatu: 1500 PLN
  • Publikacja referatu i udział w sesji posterowej: 1500 PLN
  • Publikacja i prezentacja referatu dla doktorantów:1200 PLN
  • Publikacja i udział w sesji posterowej dla doktorantów: 1200 PLN
  • Uczestnictwo bez publikacji: 900 PLN
  • Opłata za drugi artykuł1: 750 PLN

 

Zakwaterowanie w kabinie jednoosobowej oraz bilety wstępu do Muzeum Vasa i Ratusza są płatne dodatkowo:

  • Dopłata do kabiny jednoosobowej: 200 PLN
  • Bilety wstępu do Muzeum Vasa i Ratusza: 130 PLN

 

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na numer konta konferencji:

UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
 
59 1240 1271 1111 0010 4368 2415   z dopiskiem "konferencja Infoglob 2018,  K - 305" oraz zaznaczeniem imienia i nazwiska uczestnika.
 
Bank PeKaO IV O/Gdańsk
ul. Kołobrzeska 43, 80 -  391 Gdańsk

 

 


1 Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 2 referaty (uwzględniając w tym również współautorstwo)