Obszary tematyczne

Panel ekonomiczny i społeczny: Zrównoważony rozwój a rozwój społeczno-gospodarczy

 • społeczne i ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju
 • zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
 • zrównoważony rozwój regionów
 • przedsiębiorczość a zrównoważony rozwój
 • innowacje w aspekcie zrównoważonego rozwoju
 • społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec środowiska naturalnego
 • nowe technologie w sektorach gospodarczych

 

 

Panel środowiskowy: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju

 • ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju
 • modelowanie i prognozowanie w kontekście zrównoważonego rozwoju
 • monitoring aspektów środowiskowych
 • inwestycje przyjazne środowisku
 • ekoinnowacje