Komitet organizacyjny

  • dr Olga Dębicka – przewodnicząca (Uniwersytet Gdański)
  • dr Ernest Czermański (Uniwersytet Gdański
  • dr inż. Paweł Ogrodnik (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
  • dr Tomasz Owczarek (Uniwersytet Morski w Gdyni)
  • mgr inż. Patrycja Rogula-Kopiec (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska - Polska Akademia Nauk)
  • mgr Anna Galik (Uniwersytet Gdański)
  • mgr Michał Żynda (Uniwersytet Gdański)
  • mgr Adam Borodo (Uniwersytet Gdański)