InfoGlob 2018

 

 

 

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

ma zaszczyt zaprosić na 10 edycję konferencji

InfoGlob 2018


 

Organizatorem konferencji jest Instytut Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Polską Akademią Nauk w Zabrzu, Wydziałem Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), Wydziałem Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Wydziałem Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września 2018 r. na pokładzie promu Polferries na trasie Gdańsk - Nynäshamn - Gdańsk (program obejmuje wizytę w Sztokholmie) i będzie dotyczyła wyzwań zrównoważonego rozwoju w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Celem konferencji InfoGlob 2018 jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań.
 

Zakres tematyczny konferencji dotyczy obszarów badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i  Handlu Morskiego oraz współorganizatorów. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja zostanie podzielona na sesje plenarne, tematyczne i plakatowe.

 

Konferencja organizowana jest od 2008 roku. InfoGlob 2018 to już 10-ta edycja jubileuszowa.

 

 

 

Patronat nad konferencja objęli:

Jego Magnificencja Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG

 

Uniwersytet Morski w Gdyni

 

 

 

Jego Magnificencja Rektor

Politechniki Gdańskiej

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG

 

 

Jego Magnificencja Rektor-Komendant

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP

 

 

 

 

INSTYTUT PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Zabrzu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy konferencji INFOGLOB 2018:

 

 

 

FORMIKA

 

 

AIRPOINTER MLU-RECORDUM