InfoGlob 2018

 

 

Instytut Transportu Morskiego i Handlu Morskiego

ma zaszczyt zaprosić na 10. edycję konferencji

InfoGlob 2018

 

Organizatorem konferencji jest Instytut Transportu Morskiego we współpracy z Polską Akademią Nauk w Zabrzu, Wydziałem Usług Budowlanych, Hydrotechnikami i Inżynierią Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego. Life Sciences (SGGW) i Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego, Szkoła Główna Straży Pożarnej w Warszawie, Wydział Zarządzania i Ekonomii Akademii Morskiej w Gdyni.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września 2018 r. na pokładzie promu Polferries na trasie Gdańsk - Sztokholm - Gdańsk i skupi się na wyzwaniach zrównoważonego rozwoju, rozwoju w dziedzinie gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

 

Celemi InfoGlob 2018 jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacji wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematów konferencji, a także wskazanie możliwości dalszych badań.

 

Zakres tematyczny konferencji dotyczy obszarów badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i  Handlu Morskiego oraz współorganizatorów. Podobnie jak w poprzednich latach, konferencja zostanie podzielona na sesje plenarne, tematyczne i plakatowe.

 

Konferencja organizowana jest od 2008 roku. InfoGlob 2018 to już 10-ta edycja jubileuszowa.

 

 

 

Patronat nad konferencja objęli:

Jego Magnificencja Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG

 

Akademia Morska w Gdyni