Opieka na praktykami

Kierownik praktyk

mgr Joanna Adamska-Mieruszewska, pok. 308

Opiekunowie praktyk


dr Aleksandra Koźlak, pok. 229: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od H do Ż
mgr Adam Borodo pok. 319: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do G oraz MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od P do Ż
mgr Kamila Wardyn, pok. 208: MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do O
dr Maciej Krzemiński, pok. 121: ekonomia NSL i MSG NSL (wszystkie grupy)