Case Simulator

 
Projekt Case Simulator realizowany jest przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft z Drezna. Jest jednym z innowacyjnych projektów testujących wdrażanych obecnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.


Celem prowadzonych działań jest zwiększenie umiejętności „budowania postaw przedsiębiorczych” wśród studentów ostatnich lat studiów, co przełoży się na poprawę ich pozycji na rynku pracy oraz przyczyni się do aktywniejszego podejmowania własnej działalności gospodarczej.


Działania zaplanowano na dwa etapy: etap przygotowawczy i etap wdrożeniowy.

W pierwszym z nich zostanie zbudowana symulacja procesów biznesowych, osadzona później na platformie edukacyjnej. Symulacja odnosić się będzie do realnych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i powstanie na bazie rzeczywistych uwarunkowań charakterystycznych dla rynku Trójmiasta. Jako narzędzie wspomagające zaplanowano opracowanie studiów przypadku, które właściwie sprofilowane, umożliwią zrozumienie trudniejszych zagadnień i docelowo będą uzupełniać pracę z symulacją.

Na etapie wdrożenia zaplanowano przeprowadzenie zajęć dla studentów ostatnich lat uczących się na Uniwersytecie Gdańskim. Na poszczególnych wydziałach powstaną grupy, które zostaną podzielone na rywalizujące między sobą zespoły. Praca odbywać się będzie w systemie stacjonarnym pod okiem ekspertów (analiza studiów przypadku i aktywności zwiększające poziom umiejętności przedsiębiorczych) oraz zdalnym (praca z symulacją osadzoną w sieci). Podsumowaniem wspólnej pracy będzie konkurs dotyczący przedsiębiorczości.

 

 

http://casesimulator.pl/