Biuro Karier

 

Wydział Ekonomiczny na bieżąco współpracuje z Biurem Karier Uniwersytetu Gdańskiego, które prowadzi doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów oraz udostępnia im oferty pracy, praktyk i staży.