Zaproszenie na wykład praktyków

Opublikowano 14 maja 2019 roku

Wykład otwarty z cyklu „Szczęście to nie przypadek. Kształtowanie umiejętności zawodowych”

Wykład w dniu 16 maja 2019 r. poprowadzi
 
Pani Agata Witczak
Site & HR Head, Poland Ops Center, Refinitiv


Agata Witczak ukończyła filologię rosyjską na Uniwersytecie Gdańskim. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Pracy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Wyższej Szkole Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie. Od stycznia 2009 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. Personalnych a dodatkowo od 2012 roku Dyrektora Odziału w firmie Thomson Reuters w Gdyni. Obecnie jest członkiem zarządu Refinitv Poland Sp. z. o.o. , który zatrudnia ponad 1300 osób.

Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi zdobywała w międzynarodowych korporacjach w Europie i USA. W swojej karierze pełniła funkcję HR Managera oraz Członka Zarządu spółki Sandoz w grupie Novartis. Odpowiadała za wdrażanie strategii personalnej oraz koordynację działań związanych z zarządzaniem zasobów ludzkich w strukturach europejskich. Wcześniej związana była z projektem spółki P&G, gdzie wspólnie z zespołem tworzyła i wdrażała politykę personalną dla największej w Europie fabryki Gillette w Polsce. Jej obszarem zainteresowań jest zarządzanie zmianą i rozwój talentów. W swoim portfolio stworzyła i z sukcesem wdrożyła programy rozwoju talentów dla kadry średniego i wyższego szczebla. Przeprowadziła największą transformację kultury organizacyjnej w Thomson Reuters w latach 2014-2017.  Warsztatu coacha i trenera biznesu uczyła się przy ICC oraz Szkole Trenerów TROP. Ukończyła Executive Advance Management program realizowany w porozumieniu z Harvard Business Review.
 

Temat wykładu:
Szczęście sprzyja przygotowanym
 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko osoby zapisane na wykład!
Sala C209, godz. 9.45-11.15