Internship supervisor

Internship supervisor
dr Tomasz Michałowski, pok. 208

Internship tutors
II year studies
dr Aleksandra Koźlak, pok. 229: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od H do Ż
dr Tomasz Nowosielski, pok. 313: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do G oraz MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od P do Ż
mgr Kamila Wardyn, pok. 208: MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do O
dr Maciej Krzemiński, pok. 121: ekonomia NSL i MSG NSL (wszystkie grupy)


III year studies  (According to groups in academic year 2009/10)
dr Aleksandra Koźlak, pok. 229: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od H do Ż
dr Tomasz Nowosielski, pok. 313: ekonomia SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do G oraz MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od P do Ż
mgr Kamila Wardyn, pok. 208: MSG SSL – osoby o nazwiskach rozpoczynających się od A do O
dr Maciej Krzemiński, pok. 121: ekonomia NSL i MSG NSL (wszystkie grupy)