FAQ

I. Kursy


1.    Ile osób jest w grupie kursowej?

W grupie jest 6-12 osób.

2.    W jaki sposób można zapisać się na kursy ACCA?

Zapisy są mailowe u koordynatora kursów. 
dr Michał Suchanek
e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl

3.    W jaki sposób można zapisać się na egzaminy ACCA?

Zapisy są mailowe u koordynatora egzaminów. 
dr Michał Suchanek
e-mail: m.suchanek@ug.edu.pl

4.    W jakich terminach odbywają się kursy?

Każda kolejna edycja kursów zostanie uruchomiona, gdy będzie co najmniej 6 osób chętnych. Ustalone zostaną wtedy 2 kolejne weekendy, w które kurs będzie się odbywał.

5.    Czy po ukończeniu  kursów wydawany jest dokument potwierdzający uczestnictwo?

Tak, uczenia wydaje taki dokument.


II. Specjalność Finanse w przedsiębiorstwach


1.  Czy student posiadający dyplom magistra może podjąć studia na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach?


Tak.

 

2. Czy student, który ukończył studia na innym kierunku ekonomicznym niż Ekonomia może liczyć na "przepisanie oceny" z niektórych przedmiotów na specjalności Finanse w Przedsiębiorstwach?


Z tym pytaniem należy zwrócić się indywidualnie do Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Ekonomicznego.
Podstawowe kryteria, które należy spełnić to:
- przepisanie oceny tylko z II stopnia studiów (magisterskich);
- liczba godzin przedmiotu nie mniejsza niż na specjalności FWP;
- odpowiedni zakres zrealizowanego programu z przedmiotu, z którego ma być przepisana ocena.
Uwaga: nie można przepisać oceny z przedmiotu, akredytowanego przez ACCA.

 

3. W jakim języku odbywają się zajęcia oraz egzaminy?


Na mocy umowy z ACCA zarówno zajęcia, jak i egzaminy, odbywają się w języku polskim.

 

4. Czy zapisując się do ACCA automatycznie przystępuje się do ACCA?


Nie. Studenci zapisują się na studia zaoczne, na specjalność Finanse w przedsiębiorstwach. Dopiero później zostaje im przekazany termin, do którego każdy student musi podjąć decyzję o zapisaniu się do ACCA.

 

5. Czy to prawda, że studenci, którzy nie zapiszą się do ACCA, uzyskają pewne zwolnienia z egzaminów ACCA?


Tak. Studenci, którzy ukończą specjalność Finanse w przedsiębiorstwach, niezależnie od tego czy zapisali się do ACCA, zostaną zwolnieni przez ACCA z egzaminów F1-F3.


6. Czy podjęcie studiów na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach zwalnia z egzaminów ACCA?

Samo podjęcie studiów nie zwalnia. Ukończenie studiów zwalnia z egzaminów F1-F3. Ponadto w trakcie studiów zdają Państwo egzaminy obejmujące program ACCA z przedmiotów F4-F9. Egzaminy odbywają się w języku polskim i są podobne do egzaminów ACCA (trwają 3 godziny, podobne zadania itd.). Zdanie tych egzaminów zwalnia z odpowiadających im egzaminów ACCA.

7. Przygotowania do egzaminów ACCA są czasochłonne, jakie przygotowanie daje specjalność ACCA?


Przedmioty specjalnościowe są to przedmioty przygotowujące do egzaminów ACCA. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że działają one tak jak kursy przygotowujące do właściwych egzaminów, orgaznizowanych przez ACCA. Innymi słowy taki przedmiot trwa 20-52 godzin. ACCA szacuje, że nauka do jednego egzaminu to 280-360 godzin. Zatem trzeba się również uczyć samemu. Zdanie egzaminu zwalnia z egzaminu ACCA.

 

8. Czy przydział do grupy "Finanse w przedsiębiorstwach akredytowane przez ACCA" odbywa się już po dostaniu się na studia?


Tak - według Państwa preferencji. Państwo decydujecie, czy chcecie być w grupie akredytowanej przez ACCA, czy nie.

 

9. Czy ukończenie studiów na tej specjalizacji jest tożsame ze zdobyciem kwalifikacji ACCA?


Na całą kwalifikację ACCA składają się dwa poziomy Fundamentals i Professional. Łącznie trzeba zdać 14 egzaminów. ( z poziomu Fundamentals i 5 z poziomu Professional. Oferta Wydziału Ekonomicznego obejmuje 9 egzaminów poziomu Fundamentals. Studenci, po ukończeniu specjalności Finanse w przedsiębiorstwach są zwolnieni z egzaminów F1-F3. W toku studiów zdają natomiast egzaminy F4-F9.

 

10. Czy w trakcie studiów dostanę dokument, że zdałem już część egzaminów ACCA?


W czasie studiów zapisujemy się razem do ACCA. Tam na koncie studenta w systemie myACCA status przedmiotów widnieje jako "warunkowo zwolniony". Po zakończeniu studiów dostają Państwo suplement do dyplomu magisterskiego, gdzie widnieje wpis informujący o tym, że przysługują Państwu zwolnienia z przedmiotów ACCA. Ten suplement jest podstawą do zmiany statusu na
"zwolniony".

Zatem w trakcie studiów potwierdzeniem warunkowego zwolnienia może być wydruk z konta myACCA lub dokument poświadczający wystawiony przez opiekuna specjalności.

 

11. Czy istnieje możliwość zapisania się na studia w połowie roku akademickiego?


Tak. Przewidujemy nabór dwa razy do roku: październikowy na studia 4-semestralne oraz lutowy na studia 3-semestralne.

 

12. Na specjalności Finanse w przedsiębiorstwach można wybrać studia 3-semestralne i 4-semestralne. Czym się one różnią?


Studenci rozpoczynający naukę w październiku znajdą się na studiach 4-semestralnych. W lutym jest drugi nabór. Studenci drugiego nabory dołączają do studentów z naboru październikowego, nadrabiając materiał z semestru zimowego. Zatem studia 3-semstralne to skondensowane studia 4-semestralne. Nie ma różnic w liczbie godzin i programie przedmiotów w trybie 3- i 4-semestralnym.Oznacza to tyle samo nauki w znacznie krótszym czasie. Biorąc pod uwagę poziom trudności egzaminów ACCA rekomendowane są studia 4-semestralne.

 

13. Gdzie można znaleźć przykładowy plan studiów?


http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=ii_stopien__


14. Gdzie można znaleźć przykładowy program studiów?


http://ekonom.ug.edu.pl/web/studenci/index.html?lang=pl&ao=ii_stopien__

 

15. Czy Wydział Ekonomiczny prowadzi studia akredytowane przez ACCA wyłącznie w trybie niestacjonarnym?


Tak.

 

16. Czy są jakieś specjalne wymogi przy rekrutacji na specjalność Finanse w przedsiębiorstwach?

 

Specjalnych kryteriów nie ma, jedynie musi być ukończony I stopień studiów.

 

17. W jaki sposób absolwenci mogą uzyskać potwierdzenie zdania egzaminów ACCA?


Takim potwierdzeniem będzie suplement do dyplomu wydany przez UG, gdzie zostaną podane egzaminy ACCA zdane przez danego studenta.

18. Czy w trakcie studiów studenci mają jedno podejście do egzaminów? Czy mogą też zdawać poprawki?

 

Zdawanie egzaminów ACCA podlega tym samym zasadom, co zdawanie regularnych egzaminów na Wydziale Ekonomicznym UG. Studentowi przysługują dwa terminy: podstawowy i poprawkowy, a także tzw. egzamin z długiem punktów ECTS (odpowiednik dawniejszego egzaminu warunkowego).


19. Czy oprócz opłat za studia są dodatkowe opłaty za egzaminy ACCA?

 

Tak.

 

Jeżeli Wydział Ekonomiczny znów zostanie zaproszony do programu ACCA - Accelerate, to  studenci zostają zwolnieni z części opłat.

 

Jeżeli Wydział Ekonomiczny nie zostanie zaproszony do programu, wówczas oprócz opłat wnoszonych za studia do UG, studenci specjalności "Finanse w przedsiębiorstwach", którzy wybiorą ścieżkę ACCA, będą wnosić do ACCA następujące opłaty:

  • £79 opłata rejestracyjna - jednorazowa opłata;
  • £83 opłata roczna - każdy student i członek ACCA płaci ją raz do roku, przez cały okres bycia studentem, a potem członkiem ACCA; przeznaczana jest m.in. na organizację wydarzeń dla studentów i członków;
  • Opłaty za zwolnienia z egzaminów:
    F1-F3: po £71 za każdy z tych trzech egzaminów,
    F4-F9: po £90 za każdy z tych sześciu egzaminów.

Stawki powyższe podlegają niewielkim zmianom, aktualne są zawsze opublikowane na stronie internetowej: http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

 

Na razie nie wiadomo, jakie uczelnie otrzymają te zwolnienia w roku akademickim 2017/18. informacja o tym zostanie natychmiast umieszczona na stronie internetowej:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/acca/index.html?lang=pl&ao=studia


20. Kiedy następuje rejestracja do ACCA?

Do ACCA rejestrujemy się wspólnie na Uniwersytecie w okresie kwiecień - maj na pierwszym roku studiów. Wtedy też należy opłacić opłatę rejestracyjną.

UWAGA!

Proszę samemu nie rejestrować wcześniej się do ACCA.

Zwolnienia z opłat są ważne tylko dla nowych studentów ACCA, gdy przy rejestracji podadzą specjalny kod (do odbioru u opiekuna specjalności).