Studenci FwP

W dniu 2 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie studentów specjalności Finanse w przedsiębiorstwach
z przedstawicielką Association of Chartered Certified Accountants Panią Katarzyną Czylok-Dąbrowską.  

 

W czasie spotkania ze studentami przedstawicielka ACCA Polska, Pani Katarzyna Czylok-Dąbrowska, przedstawiła możliwości, jakie ACCA zapewnia swoim studentom. Są to między innymi:

•uzyskanie praktycznej i kompleksowej wiedzy z zakresu finansów zgodnej z jednolitym standardem ACCA;

•uczestnictwo w zajęciach z akredytowanych przedmiotów, przygotowanych pod kątem poszczególnych egzaminów kwalifikacji ACCA - Fundamentals;

•skorzystanie ze zwolnień z 9 spośród 13 egzaminów kwalifikacji ACCA (etap Fundamentals);

•oferta stypendialna ACCA Accelerate Scholarship (zwolnienia z większej części opłat za egzaminy);

•możliwość uzyskania Advanced Diploma in Accounting and Business;

•możliwość uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z przedstawicielami "świata finansów".

 

Wszystkich zainteresowanych możliwościami, jakie daje ACCA, zapraszamy na strony internetowe:

www.accaglobal.com

www.future.accaglobal.com

www.accapolska.pl

www.studiujzacca.pl