Informacje organizacyjne

Miejsce i termin Gali Absolwentów

Gala Absolwentów odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 r. o godzinie 18.00 w Auli im. Tadeusza Ocioszyńskiego (Aula „O”) na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie.

Program Gali Absolwentów
16.00-18.00 Przybycie Absolwentów, zakup biretu i wypożyczenie togi akademickiej

18.00-20.00 Gala Absolwentów Wydziału Ekonomicznego 2019
Uroczyste otwarcie Gali Absolwentów i powitanie Gości

Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
Wystąpienie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wręczenie lokat i nagród dla Absolwentów najlepszych na specjalności

Wystąpienie Przedstawiciela Rady Ekspertów

Wręczenie nagród za wyróżniającą działalność na rzecz środowiska akademickiego

Wystąpienie Przedstawiciela Absolwentów

Wręczenie dyplomów Absolwentom

Uroczyste zakończenie części oficjalnej Gali

Wspólna fotografia Absolwentów z Promotorami i Wykładowcami

Aula im. T. Ocioszyńskiego podzielona będzie na specjalnie oznaczone sektory. Prosimy o zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem, dzięki czemu wręczanie dyplomów będzie przebiegało sprawniej.

Osoby towarzyszące prosimy o zajmowanie miejsc specjalnie oznaczonych: po bokach auli.

Mapa budynku

Załatwienie formalności w dziekanacie

Udział w uroczystym wręczeniu dyplomów mogą wziąć Absolwenci, którzy:

  • w terminie zdali egzamin magisterski
  • do dnia 8 listopada 2019 r. zarejestrowali się na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego: link do zgłoszenia
  • dopełnią w Dziekanacie wszystkich formalności związanych z przygotowaniem i wydaniem dyplomu
  • pozostawią dyplom w Dziekanacie (odpis i suplement otrzymują Absolwenci w dziekanacie, oryginał zostanie wręczony na Gali).
  • W sprawie formalności związanych z przekazaniem dyplomu prosimy o kontakt z macierzystym Dziekanatem


Zakup biretów i wynajęcie tóg

Wszyscy, którzy zarejestrują się w wyznaczonym terminie na stronie i zadeklarują chęć uczestnictwa w Gali Absolwentów w terminie do 8 listopada 2019 r. będą mieli możliwość zakupu biretu oraz wypożyczenia togi.