DANE ABSOLWENTA

imię: nazwisko:

Specjalność:

Promotor:

Studia:     stacjonarne    niestacjonarne

Potwierdzam udział w gali wręczenia dyplomów:       tak   nie

Liczba osób towarzyszących:


e-mail:

nr telefonu:

podaj wynik: 0+10=


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 8, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015.2135).