Gala Absolwentów 2020

Gala Absolwentów 2020

11 grudnia 2020 r. odbyła się Gala Absolwentów Wydziału Ekonomicznego UG.


Szanowni Państwo

Ukończenie studiów jest wydarzeniem szczególnym i wyjątkowym dla wszystkich absolwentów. Uroczystość wręczenia dyplomów ma szczególny charakter. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy spotkać ponownie, choć ze względu na pandemię w wirtualnej formie swoich Profesorów, Koleżanki i Kolegów, świętując ten szczególny moment. W tym roku Gala odbyła się w formie on-line.

Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa miła pamiątka związana z jednym z najwspanialszych okresów w Waszym życiu, czasu zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, jak również zawierania trwałych przyjaźni i znajomości.

Życzymy, aby było to dla Państwa fundamentem i źródłem wsparcia przez całe życie. Chcielibyśmy, abyście wracali na Wydział Ekonomiczny zarówno we wspomnieniach, ale również w przyszłości jako praktycy, współpracujący i dzielący się swoim doświadczeniem z młodszym pokoleniem.


dr hab. Monika Bąk, prof. UG
Dziekan Wydziału Ekonomicznego