TRDS w liczbach

Do końca roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Ekonomicznym UG:

 
  • odbyło się 90 kursów Akademia Thomson Reuters na studiach I i II stopnia,
 
  • ponad 350 studentów otrzymało certyfikat Thomson Reuters,
 
  • specjaliści z Thomson Reuters przeprowadzili ponad 50 warsztatów i wykładów dla studentów Wydziału Ekonomicznego UG,
 
  • powstało kilkadziesiąt prac dyplomowych i naukowych z wykorzystaniem danych pozyskanych z produktów Thomson Reuters,
 
  • pracownicy Thomson Reuters uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym UG. Do najczęściej wybieranych przedmiotów należały: Międzynarodowy rynek walutowy, Finance (zajęcia prowadzone w języku angielskim), Kryzysy finansowe, Fundusz inwestycyjne, Rynek akcji, Bankowość inwestycyjna, Finanse międzynarodowe, Rozliczenia międzynarodowe.
 

 Przykładowe wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z Thomson Reuters w latach 2010-2017