Certyfikat Thomson Reuters

 

Studenci uczestniczący w zajęciach z przedmiotu „Akademia Thomson Reuters” po zakończeniu przedmiotu podchodzą do egzaminu sprawdzanego przez Thomson Reuters w Londynie i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, który potwierdza wysoką znajomość produktu Eikon. 

 

Egzamin odbywa się na komputerach w laboratorium TRDS - sala 402 na Wydziale Ekonomicznym UG. Egzamin składa się z 30 pytań testowych, które są generowane losowo z centralnej bazy pytań egzaminacyjnych. Egzamin trwa 60 minut, a w jego trakcie studenci korzystają z produktu Eikon.

 

Przy certyfikacie, za organizację egzaminów odpowiadają dr Joanna Adamska-Mieruszewska oraz dr Urszula Mrzygłód w porozumieniu z osobą prowadzącą przedmiot.