Certyfikat Refinitiv Academy

 

Studenci uczestniczący w zajęciach z przedmiotu „Akademia Refinitiv” po zakończeniu przedmiotu podchodzą do egzaminu sprawdzanego przez Refinitiv i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, który potwierdza wysoką znajomość produktu Eikon. 

 

Egzamin odbywa się na komputerach w laboratorium TRDS - sala 402 na Wydziale Ekonomicznym UG. Egzamin składa się z 30 pytań testowych, które są generowane losowo z centralnej bazy pytań egzaminacyjnych. Egzamin trwa 60 minut, a w jego trakcie studenci korzystają z produktu Eikon.