Akademia Refinitiv


Akademia Refinitiv to przedmiot całkowicie dedykowany produktowi Eikon. Jest prowadzony zarówno w języku polskim, jak i dla studentów International Business, w języku angielskim. Dzięki uczestnictwu w zajęciach studenci mają możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z zakresu finansów i ekonomii z realnie funkcjonującymi rynkami. Studenci poznają podstawowe zasady działania rynków finansowych, analizy technicznej i fundamentalnej, a przede wszystkim są na bieżąco z wydarzeniami zachodzącymi na rynku finansowym w Polsce i na świecie. Po ukończeniu przedmiotu studenci podchodzą do egzaminu i po uzyskaniu pozytywnego wyniku zdobywają certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Przedmiot jest prowadzony w oparciu o materiały i na oprogramowaniu udostępnianym przez firmę Refinitiv. 

 

 

AKADEMIA REFINITIV - PROGRAM ZAJĘĆ 

 

REFINITIV ACADEMY 1

Informacja o zakresie współpracy z Refinitiv i charakterze przedmiotu. Informacje o certyfikacie, klauzuli poufności, konsultacjach otwartych oraz dostępnych aplikacji w Internecie. Logowanie do systemu. Zasady obsługi Eikon i poruszania się w produkcie. Omówienie zakresu funkcjonalności strony startowej (homepage). Zakres pomocy otrzymywanej w  Eikon.REFINITIV ACADEMY 2

Dostępne obiekty i ich podstawowe funkcjonalności. Kody instrumentów w Eikon (RIC - jak rozpoznać instrument w systemie). Wyszukiwanie danych i wiadomości (dane ekonomiczne, finansowe, wiadomości).Dane dostępne w czasie rzeczywistym oraz dane opóźnione. Obiekt quote: zasady korzystania. Mozaiki i łańcuchy danych.


REFINITIV ACADEMY 3

Wyszukiwanie danych i wiadomości za pomocą różnych narzędzi i metod. Zachowywanie, zapisywanie i wywoływanie otrzymanych wyników. Funkcjonalność gotowych podpowiedzi w Eikon.


REFINITIV ACADEMY 4

Analiza danych w obiektach graficznych. Omówienie dostępnych narzędzi analitycznych. Funkcjonalności Metastock: tworzenie podstawowego wykresu, dodawanie wskaźników i analiz trendu. Ustawienia obiektu graficznego. Prowadzenie analizy na podstawie gotowych obiektów graficznych.REFINITIV ACADEMY 5

Wiązanie obiektów ze sobą (linkowanie). Kalkulatory.

 


REFINITIV ACADEMY 6

Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego w Eikon. Transfer danych w czasie rzeczywistym do arkusza. Zakres dostępnych danych - dane fundamentalne i historyczne.REFINITIV ACADEMY 7

Pozostałe funkcje systemu. Dodatkowe paski zadań. Google Chrome Extension, Interactive Map, Company Chart View, Social Media Monitor.

 

REFINITIV ACADEMY 8

Zaliczenie przedmiotu - podejście do certyfikatu