O RDS

 

  

 

 

 

TRDS - Thomson Reuters Data Suite jest efektem współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim, Miastem Gdańsk i Miastem Sopot oraz firmą Thomson Reuters. TRDS to nowoczesne laboratorium komputerowe z 23 stanowiskami, które zostało uruchomione na Wydziale Ekonomicznym w 2008 r. z inicjatywy Instytutu Handlu Zagranicznego. Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce, a także w Europie Środkowo-Wschodniej. Od roku 2013 każdy komputer w laboratorium posiada dostęp do produktu Thomson Reuters Eikon - platformy służącej do analizy rynków finansowych i towarowych. Przed rokiem 2013 w TRDS był dostęp do produktów poprzedzających Eikona - Reuters 3000Xtra oraz Reuters Knowledge.

 

Laboratorium TRDS jest udostępniane studentom w ramach zajęć Akademia Thomson Reuters - prowadzonych w języku polskim oraz angielskim. Na tym przedmiocie studenci poznają funkcjonalności produktu Eikon oraz zakres dostępnych analiz i danych. Po ukończeniu przedmiotu studenci zdają egzamin i mogą uzyskać certyfikat, potwierdzający wysoką znajomość produktu Eikon. Laboratorium TRDS jest także udostępniane do pracy naukowej dla studentów i pracowników UG zgodnie z ustalonym harmonogramem konsultacji.     

  

Dzięki współpracy z Thomson Reuters Wydział Ekonomiczny UG dołączył do elitarnego grona uczelni posiadających podobne laboratoria: London Business School (Wielka Brytania), HEC (Francja), European Business School (Niemcy), Instituto de Empresa (Hiszpania), Universitaet St. Gallen (Szwajcaria), INSEAD (Francja), Bocconi (Włochy), IMD (Szwajcaria), American University in Dubai (Zjednoczone Emiraty Arabskie).

 

 

Uniwersytet Gdański to też pierwsza uczelnia wyższa w Europie Środkowo-Wschodniej, w której funkcjonuje Thomson Reuters Infopoint, na którym wyświetlane są najświeższe wiadomości ze świata, co pozwala studentom Wydziału Ekonomicznego śledzić na bieżąco interesujące ich wydarzenia.

 

Współpraca z Thomson Reuters obejmuje nie tylko laboratorium komputerowe, ale również szersze działania edukacyjne zbliżające biznes i naukę. Szczególnie cenne są gościnnie prowadzone zajęcia na Wydziale Ekonomicznym UG przez specjalistów z Thomson Reuters z wybranych tematów związanych z rynkiem finansowym. Dodatkowo Wydział Ekonomiczny umożliwia pracownikom Thomson Reuters uczestniczenie w wykładach i konwersatoriach o tematyce finansowej prowadzonych przez pracowników Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych.

 

Thomson Reuters jest jedną z najważniejszych agencji informacyjnych na świecie. Misją firmy jest dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i bezstronnych danych klientom z różnych sektorów biznesowych; finansów i zarządzania ryzykiem, prawodawstwa, podatków i księgowości oraz rynku mediów. Informacje publikowane przez agencję prasową Reuters każdego dnia docierają do ponad 1 miliarda ludzi ze wszystkich zakątków globu. Thomson Reuters jest obecny w ponad 100 krajach na całym świecie. Gdyńskie biuro powstało w 2006 roku i zatrudnia ponad 1200 osób z 30 krajów, oferując pracę zarówno dla absolwentów jak i doświadczonych specjalistów.

 

Kierownikiem współpracy z Thomson Reuters ze strony Uniwersytetu Gdańskiego jest prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, koordynatorami Joanna Adamska-Mieruszewska oraz dr Urszula Mrzygłód.

 

 

           Laboratorium Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego