System Zapisów  WDW V. 3.2.2, autor Tomasz Jastrząbek

 
Manager’s List V1.6
PDW
Stacjonarne
Niestacjonarne
Dodatkowe
 
Time of server 

Niezalogowany
You are an anonymous user now. 

• to start viewing WDW lists use the List Manager.
• to select use the LOGIN window.
Info for students ERASMUS

****************************************************
WDW Online student enrollment system V. 3.2.2e host: ekonom.ug.edu.pl:SQL server  

****************************************************

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA PRZEDMIOTY DO WYBORU

 

Uwaga, logowanie do systemu możliwe jest tylko poprzez Portal Studenta:
http://ps.ug.edu.pl

Po zalogowaniu należy wybrać w menu: "Zapisy na ekonomii".