System Zapisów  WDW V. 3.2.2, autor Tomasz Jastrząbek

 
Menadżer list V1.6
PDW
 
Czas serwera 

Lista osób zapisana na wykładzie:

Analizy gospodarcze - konsulting w praktyce
dr Urszula Mrzygłód mgr Magdalena Jażdżewska-Gutta, mgr Joanna Adamska-Mieruszewska


L.P Imię Nazwisko

specjalność

studia

rok