System Zapisów  WDW V. 3.2.2, autor Tomasz Jastrząbek

 
Menadżer list V1.6
PDW
 
Czas serwera 

Lista osób zapisana na wykładzie:

Services Marketing
prof. dr hab. Dorota Simpson,


L.P Imię Nazwisko

specjalność

studia

rok