Executive MBA UG - XX edycja


Warunki rekrutacji:

Podstawą przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz znajomość języka angielskiego.
Najlepsi kandydaci zostaną przyjęci w poczet słuchaczy na podstawie testu psychologicznego i rozmowy kwalifikacyjnej (w języku polskim i angielskim), uwzględniającej w szczególności zainteresowania i motywację kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne (terminy do wyboru, decyduje kolejność zgłoszeń)

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie Studiów EMBA - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego - pokój nr 2.

Wymagane dokumenty:


  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycje studiów podyplomowych)
  2. Oryginał  dyplomu ukończonej uczelni oraz oraz inne posiadane certyfikaty i dyplomy.
  3. 2 fotografie.
  4. Zaświadczenie z pracy o co najmniej trzyletniej praktyce zawodowej wraz z  potwierdzeniem zajmowania stanowiska kierowniczego - jeśli takie stanowisko kandydat zajmuje.
  5. Dowód opłaty za rozmowę kwalifikacyjną - numer konta do wpłaty podany zostanie po złożeniu wyżej wymienionych dokumentów.


Czas trwania Studiów:


Studia trwają 4 semestry i odbywają się w trybie zaocznym, w dwudniowych modułach weekendowych (sobota, niedziela) co drugi tydzień, w wyjątkowych sytuacjach co tydzień.

Rozpoczęcie studiów: październik 2015
Zakończenie studiów: wrzesień 2017


Opłaty:

9 750 zł za każdy semestr oraz dodatkowo jednorazowa płatność:

  • w 1. semestrze kwoty 350 zł - pokrywającej koszt testu psychologicznego

  • w 4. semestrze kwoty 600 zł – pokrywającej koszty uzyskanych na zakończenie studiów dyplomów i certyfikatów

  • koszt sesji wyjazdowej podany zostanie, po zakończeniu procesu rekrutacji i uzależniony jest od liczby słuchaczy