Książki i inne publikacje

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 61
Ekonomika Transportu
i Rynek Usług Transportowych.
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2016
POBIERZ
  

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gdyni. SUMP

pod red. M. Wołka

POBIERZ

Przewodnik do opracowywania planów zrównoważonej mobilności miejskiej

pod red. M. Wołka

POBIERZ

Danuta Rucińska, Andrzej Ruciński,
Dariusz Tłoczyński
Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja.
Wyd. UG, Gdańsk 2012
Dariusz Tłoczyński
Konkurencja na polskim rynku 
usług transportu lotniczego. 
Wyd. UG, Gdańsk 2016

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.

Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 57
Ekonomika Transportu
i Rynek Usług Transportowych
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2015
POBIERZ
Rynek usług transportowych w Polsce
pod red. D. Rucińskiej
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Gdańsk 2015
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 52
Europejski Transport
i Rynek Usług Transportowych
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2014

 

POBIERZ
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Gdańskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 48
Europejski Transport
i Rynek Usług Transportowych
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2013
POBIERZ

The Trolleybus as an Urban Means of Transport in the Light of the Trolley Project.
pod red. M. Wołek, O. Wyszomirski                                   
Wyd. UG, Gdańsk 2013

 

POBIERZ

Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Gdańskiego.
Ekonomika Transportu i Logistyka Nr 44
Problemy Funkcjonowania Europejskiego
Transportu i Rynku Transportowego
w XXI wieku
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2012
POBIERZ

Polski rynek usług transportowych. Funkcjonowanie - przemiany - rozwój. 
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. PWE, Warszawa 2012

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gmin i związków międzygminnych

red. O. Wyszomirski, K. Grzelec, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej, Warszawa 2011

Transport miejski : ekonomika i organizacja
red. O. Wyszomirskiego
Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2008

POBIERZ (wersja oddana do druku, nieznacznie odbiegająca od wersji papierowej)

Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej
pod red. S. Miecznikowskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2007
Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba
pod red. A. Rucińskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2006
D. Rucińska, A. Ruciński, O. Wyszomirski
Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych
Wyd. UG, Gdańsk 2004
Stanisław Miecznikowski
Kolej w polityce transportowej Unii Europejskiej
Wyd. UG, Gdańsk 2002
Gospodarowanie w komunikacji miejskiej
pod red. O. Wyszomirskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2002
    
D. Rucińska
Marketingowe kształtowanie rynku usług transportowych
Wyd. UG, Gdańsk 2001
Marketing na rynku usług lotniczych
pod red. D. Rucińskiej i A. Rucińskiego
Wyd. UG, Gdańsk 2000
S. Miecznikowski, M. Wołek, D. Tłoczyński
Gospodarowanie w transporcie kolejowym
Wyd. UG, Gdańsk 2000
Olgierd Wyszomirski
Funkcjonowanie rynku komunikacji miejskiej
Wyd. UG, Gdańsk 1998
Zarządzanie marketingowe działalnością transportową
pod red. D. Rucińskiej
Wyd. UG, Gdańsk 1998
A. Ruciński
Rynek usług pasażerskiego transportu lotniczego
Wyd. UG, Gdańsk 1998
Rynek przewozów pasażerskich
pod red. O. Wyszomirskiego
Wyd. UG, Gdańsk 1994