Kierunki działalności

Główne kierunki działalności:

 • Rola państwa w ekonomii (rządowe procesy regulacyjne a prywatne przedsiębiorstwa, przemiany w tym zakresie w XXI wieku, tendencje światowe).    
 • Transformacja polskiej gospodarki: środki stabilizacji makroekonomicznej, deregulacja, zmiany instytucjonalne.    
 • Regionalna i lokalna polityka gospodarcza - planowanie strategiczne rozwoju terytorialnego, kreowanie samorządności gospodarczej jako jeden z celów przebudowy struktury administracyjnej kraju.    
 • Bezrobocie, rynek pracy i zmiany strukturalne tego rynku w Polsce.    
 • Współpraca gospodarcza w regionie nadbałtyckim, w tym m.in. reformy na Litwie, Łotwie i w Estonii, współpraca regionów i podmiotów gospodarczych wobec członkostwa w Unii Europejskiej.    
 • Zarządzanie portami morskimi oraz ich rola w gospodarce regionu, kraju i we współpracy międzynarodowej - sposoby intensyfikacji wykorzystania.    
 • Systemy podatkowe i tendencje w zakresie ich reform (z punktu widzenia ekonomii podaży).
 • Teoria wyboru publicznego.    
 • Dług publiczny.    
 • Strategiczne planowanie i zarządzanie w przedsiębiorstwie.    

Oferta, produkty, usługi i inne:

 • Analizy podatkowe.    
 • Rynki pracy.    
 • Strategie rozwoju firm (zwłaszcza portowych).    
 • Strategie rozwoju regionów, powiatów i gmin.    
 • Analizy makroekonomiczne jako podstawy rozwoju przedsiębiorstw i sektorów gospodarki.    
 • Ocena projektów ustaw i propozycje w zakresie nowelizacji ustawodawstwa gospodarczego.