Study of policy regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures

Study of policy regarding economic instruments complementing transport regulation and the undertaking of physical measures

Akronim projektu: SPECTRUM

Nr umowy: 070501/2004/381784/MAR/C1

Zleceniodawca: Unia Europejska w ramach 5 Ramowego Programu Badań i Rozwoju

Koordynator: Institute for Transport Studies, University of Leeds (ITS)

Partnerzy:
University of Antwerp (Belgia), Transport Studies Unit, University of Oxford (Wielka Brytania), Technical Research Centre of Finland (Finlandia), University of Technology Vienna (Austria), University of Las Palmas (Hiszpania), University of Budapest (Węgry), University of Leuven (Belgia), Institute for System Integration Units (Włochy), Institute of Transport Economics, Oslo (Norwegia), Uniwersytet Gdański (Polska).

Okres realizacji: Sierpień 2002 - sierpień 2005

Publikacja wyników:

http://www.its.leeds.ac.uk/projects/spectrum/

Założenia:

  • zdefiniowanie celów polityki transportowej z uwzględnieniem w modelu wielu uczestników rynku;
  • określenie kryteriów umożliwiających stwierdzenie stopnia wprowadzenia w życie konkretnych działań oraz oceny efektów tych działań pod kątem realizacji celu;
  • zastosowanie metod i narzędzi oceny stosowanych instrumentów w kontekście skonstruowania optymalnych pakietów narzędzi służących osiągnięciu stawianego celu;
  • ocena i porównanie efektów zastosowania poszczególnych instrumentów samodzielnie i w zestawie pakietów instrumentów;
  • zbadanie ex-ante, jak i ex-post możliwości przeniesienia wypracowanej metodologii oraz poszczególnych instrumentów w czasie i w przestrzeni, zbadanie możliwości zastosowania pakietów instrumentów lub pojedynczych instrumentów w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.