Scenarios for the Trans-European Network

Scenarios for the Trans-European Network

Akronim projektu: SCENARIOS

Nr umowy: ST-96-AM 104

Zleceniodawca: Unia Europejska w ramach 4 Ramowego Programu Badań i Rozwoju

Koordynator: INRERTS (Francja)

Partnerzy:
ISIS (Francja), TNO (Holandia), CSST (Włochy), IWW (Niemcy), DLR (Niemcy), ITS (Wielka Brytania), EPFL-ITEP (Szwajcaria), UPM (Hiszpania), TR-P (Portugalia), UG (Polska), KTI (Węgry).

Okres realizacji: wrzesień 1996 - grudzień 1998

Publikacja wyników: baza CORDIS

Założenia:

  • Analiza czynników kształtujących rozwój systemu transportowego: populacja, czynniki przestrzenne, koszty transportu, mobilność, rozwój technologiczny, polityka transportowa,
  • Opracowanie rekomendacji pozwalających na ukształtowanie modelu scenariusza rozwoju transportu w skali europejskiej,
  • Analiza, na podstawie narodowych i ogólnoeuropejskich doświadczeń, czynników zmiennych wpływających na realizację celu promowania zrównoważonego rozwoju,
  • Wypracowanie scenariusza referencyjnego transportu europejskiego do 2020 r.