Improvement of Competitiveness of Rail Transport in the CEEC's

Improvement of Competitiveness of Rail Transport in the CEEC's

Akronim projektu: RAIL

Nr umowy: ---

Zleceniodawca: Unia Europejska PHARE Multi-Country Transport Programme

Koordynator: Halcrow Transmark (Wielka Brytania)

Partnerzy: Swederail (Szwecja), Trademco (Grecja)

Okres realizacji: Luty 1999 - grudzień 1999

Publikacja wyników:

http://europa.eu.int/comm/transport/rail/research/studies_en.htm
http://europa.eu.int/comm/transport/rail/research/doc/ceec-report.pdf

Założenia:

  • analiza barier rozwoju transportu kolejowego w krajach akcesyjnych ,
  • opracowanie rekomendacji i środków pozwalających na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego.