Books

 

INNOVATIVE PERSPECTIVE OF TRANSPORT AND LOGISTICS. Edited by Jan Burnewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-676-6.

Contents
 The Polish Spatial Development Concept Versus European Visions of Spatial Development Perspectives. Editor: Tadeusz Markowski. Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning. Warsaw 2009. ISBN 978-83-89693-63-1.

Content
Koszty i opłaty w transporcie. Pod red. Moniki Bąk. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2009. ISBN 978-83-7326-629-2.

Spis treści
Questions clés pour le transport en Europe. Sous la direction de Michel Savy. La Documentation Française. Paris 2009.
ISBN: 978-2-11-007258-0

Spis treści
Handbook on estimation of external costs in the transport sector (Co-authors: Monika Bąk & Barbara Pawłowska).
CE & Delft Publication 2008. 07.4288.52

Spis treści
Przemysław Borkowski :Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008.
ISBN 978-83-7326-769-1.

Spis treści
Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2008. ISBN 978-83-7610-072-2.

Spis treści

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Pod. Red. Tadeusza Markowskiego. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Warszawa 2008.
ISBN 978-83-89693-68-2.

Spis treści

Aleksandra Koźlak: Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2007.
ISBN 978-83-7326-473-1.
Nagroda Ministra Infrastruktury w 2008 roku

Spis treści
Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej. Pod red. Bogusława Liberadzkiego. Biblioteka Logistyka.
Warszawa Poznań 2007. ISBN 978-83-87344-72-6 (stron 658)
 

Spis treści (tylko część I)
Z badań nad transportem i polityką gospodarczą. Księga Jubileuszowa Profesora Waldemara Grzywacza. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2007.
ISSN 1640-6818.

Spis treści (tylko część I)
Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Pod red. Bogusława Liberadzkiego i Leszka Mindura. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. Warszawa Radom 2007.
ISBN 978-83-7204-601-7.

Spis treści
Monika Bąk: Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2006.
ISBN 83-7326-338-1.

Spis treści
Jan Burnewicz: Sektor samochodowy Unii Europejskiej. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2005.
ISBN 83-206-1594-1.

Spis treści
16th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics: 50 Years of Transport Research – Experience Gained and Major Challenges ahead.
Les Editions de l’OECD, Paris 2005. ISBN 92-821-2334-0.

Spis treści
Procurement and Financing of Motorways in Europe. Editors: Giorgio Ragazzi & Werner Rothengatter. Elsevier, Oxford 2005.
ISBN-10: 0-7623-1232-7.

Spis treść
Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu.
Pod red. Andrzeja S. Grzelakowskiego. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni. Gdynia 2005. ISBN 83-7421-050-8.

Spis treści
Polska w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Warszawa 2004. Tom. II.
ISBN 83 87205-98-2.

Spis treści
15ème Symposium international sur la théorie et la pratique dans l’économie des transports. Les transports dans les anné4es 2000 Questions-clés. Les Editions de l’OCDE, Paris 2003.
ISBN 92 821-2360-X.

Spis treści
Jan Burnewicz, Krzysztof Szałucki: Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Wydawnictwo Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2003.
ISBN 83 89218-61-5.

Spis treści

 

Aleksandra Koźlak: Harmonizacja warunków konkurencji w transporcie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2002.
ISBN 83-7326-114-1.

Spis treści

Analytical Transport Economics. An Internationale Perspective. Edited by Jacob B. Polak & Arnold Heertje.
Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK 2001. ISBN 1 85898 786 5.

Spis treści

 

Le transport routier de marchandises pour compte propre en Europe. CEMT. Les Editions de l’OCDE, Paris 2001.
ISBN 92 821-2361-8.

Spis treści

Barbara Pawłowska: Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2000.
ISBN 83-7017-922-3.

Spis treści

Aspects sociaux du transport routier. CEMT. Les Editions de l’OCDE, Paris 1999. ISBN 92-821-2245-X.

Spis treści
Intercity Transport Markets in Countries in Transition. CEMT. OECD Publication, Paris 1998. ISBN 92-821-1235-7.

Spis treści
Liberalizacja usług transportowych w ramach Jednolitego Rynku. Red. Jan Burnewicz. Wyd. Instytutu Europejskiego. Łódź 1998.
ISBN 83-86973-09-9.

Spis treści
Polityka transportowa Unii Europejskiej. . Red. Jan Burnewicz. Wyd. Instytutu Europejskiego. Łódź 1998.
ISBN 83 86973 69 2.

Spis treści
Monika Bąk: Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1997. ISBN 83-7017-713-1.

Spis treści
Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski. Pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1997. ISBN 83 7017 761 1.

Spis treści
Polska – Unia Europejska. Problemy prawne i ekonomiczne. Pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel.
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1997. ISBN 83 8623 39 8.

Spis treści
Access to European Transport Markets. ECMT. OECD Publications, Paris 1996.
ISBN 92-821-1213-6.

Spis treści
Wspólna Europa – szanse i zagrożenia dla transportu. TRANS95. SGH, Warszawa 1995.
ISBN 83-904801-0-7.

Spis treści
Ekonomika transportu. Pod red. Jana Burnewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1993.
ISBN 83 7017 434-5.

Spis treści
Jan Burnewicz, Krystyna Wojewódzka-Król: Europejska polityka transportowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1993.
ISBN 83-7017-489-2.

Spis treści
Jan Burnewicz: Transport EWG. Wydawnictwa Transportu i Łączności. Warszawa 1991.
ISBN 83 206 0986 0.

Spis treści
Waldemar Grzywacz, Jan Burnewicz: Ekonomika transportu. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1989.
ISBN 83-206-0816-3.

Spis treści
Jan Burnewicz: Ekonomika transportu. Uniwersytet Gdański.
Skrypty uczelniane. Gdańsk 1986. ISBN 83-7017 013 7.

Spis treści
Jan Burnewicz: Wpływ cen transportu na wytwarzanie, dystrybucję i ceny towarów.
Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1983.

Spis treści
Żegluga i porty na tle przemian w systemie transportowym. Pod red. Andrzeja Piskozuba. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1978.

Spis treści
Postęp techniczny a przemiany strukturalne w transporcie międzynarodowym. Pod red. Andrzeja Piskozuba. Ossolineum, Gdańsk 1977.

Spis treści
Gałęzie transportu w zintegrowanym systemie transportowym. Pod red. Andrzeja Piskozuba. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.

Spis treści
Jan Burnewicz: Ekonomika transportu. Ćwiczenia. Uniwersytet Gdański, skrypty uczelniane. Gdańsk 1975.

Spis treści
Andrzej Piskozub, Jan Burnewicz, Andrzej Ruciński: Ekonomika transportu. Część II. Uniwersytet Gdański, skrypty uczelniane. Gdańsk 1974.

Spis treści