Wybór seminarium

UWAGA!!

 

Wybór seminarium licencjackiego na specjalnościach Biznes elektroniczny, Międzynarodowa Ekonomia Menedżerska oraz Międzynarodowy Handel i Transport Morski odbędzie się na pierwszych zajęciach u poszczególnych prowadzących.