Publikacje

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

 

 • Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, PWE, Warszawa 2016, ISBN 978-83-208-2229-8
 • Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej, pod red. H. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016
 • Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy, wydanie 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015
 • Wybrane aspekty transportu morskiego, pod red. A. Milewskiej i T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015
 • Ekonomia i historia. Zarys wybranych problemów gospodarczo-społecznych, pod red. I. Janickiej i T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015
 • E. Czermański, S. Droździecki, M. Matczak, E. Spangenberg, B. Wiśnicki, SUPLPHUR REGULATION - technology solutions and economic consequences for the Baltic Sea Region shipping market, Institute of Maritime Transport and Seabrone Trade, Gdańsk 2014
 • J. Winiarski, Ryzyko planu realizacji projektu na przykładzie przedsięwzięć informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • A. Oniszczuk-Jastrząbek, Przedsiębiorczość w budowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • J. Grodzicki, Talent w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 • H. Klimek, Funkcjonowanie rynków usług portowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, pod red. K. Misztala, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Gospodarka elektroniczna – współczesne gospodarstwo na rynku globalnym, pod red. J. Winiarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Development and functioning of enterprises in global and changing environment, pod red. J. Kujawy i O. Dębickiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Sieci komputerowe w biznesie, pod red. J. Winiarskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 
 • Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007 
 • Biznes elektroniczny – wybrane zagadnienia, pod red. K. Dobrowolskiego i J. Kujawy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005 
 • A. Salomon, Poradnik pisania prac dyplomowych stopnia magisterskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004 
 • Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
 • Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
 • A. Salomon, Metody oceny projektów gospodarczych na przykładzie przedsiębiorstw sektora morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
 • A. Salomon, Spedycja w handlu morskim. Procedury i dokumenty, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003 
 • Transport i handel morski, pod red. Janusza Żurka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 
 • J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 
 • MARDIC. Słownik anglojęzycznych terminów i skrótów handlu morskiego, pod red. J. Kujawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001 
 • Labor Market in the New Millennium, pod red. J. Grodzickiego, Chicago-Gdańsk 2001
 • A. Wrona, Modelowanie i symulacja procesów transportowych za pomocą pakietu symulacyjnego SLAM II, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 
 • J. Grodzicki, Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000 
 • S. Szwankowski, Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 
 • L. Kondratowicz, EDI w logistyce transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 
 • K. Misztal, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich (zarządzanie, organizacja, eksploatacja), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 
 • J. Kujawa, Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 
 • S. Szwankowski, Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1998 
 • K. Kreft, A. Salomon, Narzędzia informatyczne w projektowaniu działalności portów morskich (zbiór zadań + dyskietka), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998 
 • H. Klimek, M. Nowicki, Organizacja i eksploatacja portów morskich (podręcznik do ćwiczeń), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998 
 • K. Misztal, S. Szwankowski, K. Wasilewska, Problemy kształtowania lądowo-morskiej infrastruktury transportowej w obsłudze polskiego handlu zagranicznego i tranzytu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 
 • Organizacja i technika transportu morskiego, pod red. J. Kujawy Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 
 • J. Miotke-Dzięgiel, Morskie przewozy kontenerowe (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996 
 • L. Kondratowicz, Elektroniczna Wymiana Danych w handlu i transporcie morskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995 
 • T. Łodykowski, Polska polityka żeglugowa 1918-1995, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995 
 • K. Misztal, L. Kuźma, S. Szwankowski, Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 
 • K. Misztal, Porty morskie w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 
 • S. Szwankowski, Współzależności funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 
 • Maritime Transport during the Transformation of Poland's Economy, Edited by K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 
 • Ekonomika portów morskich i polityka portowa, pod red. L. Kuźmy, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1993 
 • T. Łodygowski, Międzynarodowa polityka żeglugowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993

 

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

 

 • Lądowo-morskie  systemy transportowe. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, J. Miklińskiej, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015
 • Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, pod red. J. Winiarskiego, D. Wach, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015
 • Wyzwania społeczeństwa informacyjnego, pod red. K. Krefta, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2015
 • Porty morskie i żegluga w systemach transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014
 • Ryzyko w działałaności gospodarczej, pod red. K. Krefta, D. Wach, J. Winiarskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2014
 • Współczesne problemy rozwoju lądowo-morskich systemów transportowych, pod red. J. Dąbrowskiego, T. Nowosielskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013
 • Systemy informatyczne w gospodarce, pod red. K. Krefta, D. Wach, J. Winiarskiego, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Gdańsk 2013
 • Wyzwania i problemy transportu morskiego, pod red. J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu Globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 • Ryzyko przedsięwzięć gospodarczych, pod red. J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 • Systemy informatyczne w gospodarce, pod red. K. Krefta, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011
 • Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego – programy i rzeczywistość, pod red. H. Klimek i J. Dąbrowskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, pod red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego i J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Ryzyko – teoria i praktyka, pod red. O. Dębickiej i J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Zastosowanie systemów informatycznych we współczesnej gospodarce, pod red. O. Dębickiej i J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach spowolnienia gospodarczego, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek,  T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009 
 • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, pod red. O. Dębickiej, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowskiego, J. Winiarskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008
 • Wspólna europejska a polska polityka morska, pod red. J. Kujawy, H. Klimek, T. Gutowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007
 • Maritime Transport in a Global Economy, Edited by K. Misztal and J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001
 • Maritime Transport and Economic Reconstruction, Edited by K. Misztal and J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998 
 • Nowoczesne technologie informacyjne w transporcie i handlu morskim,  pod red. L. Kondratowicza, Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego, Gdańsk-Szczecin 1998 
 • Maritime Transport and Logistics in the New Europe, Edited by K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 

 

 

PUBLIKACJE WSPÓLNE ITiHM Z OŚRODKAMI ZAGRANICZNYMI

 

 • Проблемы устойчивого развития подсистем глобальной морской транспортной индустрии (The problems of sustainable development of the global maritime transport industry's subsystems), pod red. Н.Т. Примачева, H. Klimek, Одесская национальная морская академия, Uniwersytet Gdański Instytut Transportu i Handlu Morskiego, Гринь Д.С., Odessa 2014
 • Challenges of global economy, Edited by O. Dębicka, K. Dobrowolski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013
 • The Reality and Dilemmas of Globalisation, Edited by K. Dobrowolski and J. Żurek, The Foundation for the Development of Gdańsk University 2007
 • Traffic and Tourism in Croatia and Poland, Edited by E. Mrnjavac, University of Rijeka, Faculty of Turism and Hospitality Management, Opatija 2003 
 • Current Issues in Port Logistics and Intermodality, Edited by T. Notteboom, Garant, Antwerpia 2002 
 • New Trends in Maritime Transport Sector in Poland and Turkey, Edited by J. Żurek, O. Tuna and F. Yercan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 
 • The Role of Tourism in Economic Growth in Poland and Croatia, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002 
 • The Role of Seaports in Region Development, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001 
 • Poland's Maritime Sector. Ten Years After Transition, Edited by M. Roe, University of Plymouth, 2001 
 • Socjalno-ekonomiczeskoje razvitije Kaliningradskogo Regijona, Baltic State Academy of the Fishing Fleet, Kaliningrad 2001 
 • Strategic Approaches for Maritime Industries in Poland and Turkey, Edited by M. Ergun and J. Żurek, Dokuz Eylül Publications, Izmir 1999 
 • Competitiveness in Maritime Transport and Seaports, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999 
 • Strategic Management in the Maritime Sector. A case study of Poland and Germany, Edited by M. Roe, Institute of Marine Studies, University of Plymouth, Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney 1999 
 • Maritime Strategy in the Baltic up to the Millennium, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999 
 • Poland on the Baltic Sea, Edited by J. Vainio, Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, Turku 1999 
 • Problems of the Development of Shipping in Baltic Region, Edited by J. Vainio, Publications from the Centre for Maritime Studies, University of Turku, Turku 1999 
 • Maritime Transport and It's Role in the National Economy, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 
 • Economic Reforms – the Maritime Transport Sector in Poland and Germany, Edited by K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997 
 • Shipping in the Baltic Region, Edited by M. Roe, Centre for International Shipping and Transport, University of Plymouth, Aldershot-Brookfield USA-Hong Kong-Singapore-Sydney 1997 
 • The issue of prognoses in maritime transport and seaport production in Belgium and Poland: a conceptual and empirical study, Edited by W. Winkelmans and T. Notteboom, Garant Leuven-Apeldoorn 1996 
 • Marktwirtschaftliche Transformation und Strukturveränderungen im Seeverkehr der Ostsee Länder. Market Transition and Structural Changes in Shipping and Ports of Baltic Sea Countries, Edited by Karl-Heinz Breitzman, Universität Rostock, Rostock 1996 
 • Processes of Changes in Ownership in Maritime Transport in Poland and East Germany, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996 
 • International Studies in Shipping Policy and Management, Edited by G. Ledger and M. Roe, Centre for International Shipping and Transport, University of Plymouth 1995 
 • The EC and Poland Regulation of Maritime Transport, Edited by J. Żurek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994 
 • Shipping and Port in the National Economy - Economic Relations and Models, University of Antwerp, Antwerp 1991 
 • Maritime Transport in Belgium and in Poland: A State of the Art, Edited by E. Vanlommel, University of Antwerp, Antwerp 1988

 

 

ZESZYTY NAUKOWE „EKONOMIKA TRANSPORTU MORSKIEGO”

 

 • Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 23, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004
 • Handel morski i turystyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 22, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
 • Transport morski w gospodarce globalnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 21, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
 • Transport morski Polski w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 20, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 
 • Konkurencyjność transportu morskiego Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999 
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, „Ekonomika Transportu Morskiego”, nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991