V Ogólnopolska Konferencja Naukowa InfoGlobMar

Opublikowano 10 czerwca 2013 roku

Instytut Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Gdańskiego  
oraz współorganizatorzy Katedra Logistyki Morskiej, Katedra Systemów Informacyjnych, Katedra Ekonomii i Zarządzania Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni

serdecznie zapraszają do udziału w

 

 

V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej InfoGlobMar 2013, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013 roku.

 

 

Zakresem merytorycznym konferencji objęto trzy obszary tematyczne:

  • Wyzwania i problemy transportu morskiego
  • Systemy informatyczne w gospodarce 
  • Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym

 

Zakres tematyczny konferencji obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.

 

Celem V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej InfoGlobMar 2013 jest sformułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej. Organizatorzy oczekują, że wymiana doświadczeń wśród specjalistów (prelegentów) oraz osób z różnych ośrodków naukowych w Polsce pozwoli na sformułowanie wniosków, związanych m.in. z możliwościami adaptacyjnymi przedsiębiorstw do zmieniających się warunków rynkowych.

 

Patronat honorowy konferencji:  

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Pan Sławomir Nowak

 

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. zw. dr hab. Bernard Lammek

Jego Magnificencja Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

 

Patronat medialny konferencji:
"Namiary na Morze i Handel"
gospodarkamorska.pl.

 

Szczegółowe informacje o konferencji: http://infoglob.ek.univ.gda.pl\