InfoGlobMar 2014

Opublikowano 15 stycznia 2014 roku

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej InfoGlobMar 2014.


Konferencja odbędzie się w dniu 6 czerwca 2014  roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Obecna edycja powstaje we współpracy z Katedrą Logistyki i Systemów Transportowych oraz Katedrą Ekonomii i Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni.


Konferencja kierowana jest do pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz przedstawicieli gospodarki w zakresie transportu i handlu morskiego, gospodarki globalnej, gospodarki elektronicznej i ryzyka w działalności gospodarczej.


Celem konferencji jest sformułowanie odpowiedzi na pytania dotyczące kierunków rozwoju gospodarki i funkcjonujących w jej ramach przedsiębiorstw.


Bliższe informacje o konferencji można znaleźć na stronie internetowej http://ekonom.ug.edu.pl/web/infoglobmar/