Projekt NCN/National Science Centre Project/ OPUS 11

Tytuł Projektu:

Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych
 

nr rej. 2016/21/B/HS4/01600   KIEROWNIK PROJEKTU i wykonawca:

                                                 dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. nadzwyczajny

                                                   

                                                 wykonawcy: dr hab. Joanna Bednarz, prof. nadzwyczajny  

                                                                     dr hab. Piotr Zientara, prof. nadzwyczajny  

 

Projekt uruchomiono w lutym 2017 r.

 

PRZEBIEG PROJEKTU 

 

Badania w ramach Projektu podzielono na 4 fazy, przy czym każda z nich składa się z kilku etapów. 

Do lipca 2018 r. zrealizowano wszystkie zadania przewidziane w fazie eksploracyjnej i w fazie fenomenologicznej (m.in. przeprowadzono adekwatne do celów Projektu ogólnopolskie badania jakościowe z wykorzystaniem 3 rodzajów odpowiednich metod i podporządkowanych im technik badawczych). Pozwoliły one na opublikowanie 3 artykułów naukowych i na zaprezentowanie rezultatów badań podczas wystąpień na 4 konferencjach, w tym dwóch międzynarodowych. 

 

Od czerwca 2018 r. analizowane są wyniki ogólnopolskiego sondażu ilościowego (przewidzianego w Projekcie jako główne zadanie fazy 3.), zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 1091 polskich konsumentów (losowo-warstwowej; błąd pomiaru = 2.97% ; poziom istotności = 0.05). Przeprowadzane są m.in.: analiza czynnikowa, analiza skupień, regresja logistyczna.

 

Równolegle - od końca września 2018 r. do grudnia 2018 r. - zrealizowano pierwsze zadania zaplanowane do wykonania w fazie 4., ostatniej. Przeprowadzono kolejne badania jakościowe (z wykorzystaniem dwóch metod wiodących i technik wspomagających), wyjaśniające i pogłębiające odkrywcze rezultaty ww. sondażu.

 

Od trzeciej dekady lutego 2019 r. realizowane jest badanie uzupełniające, na nielosowej próbie celowej (konsumenci wybrani wg ściśle określonych kryteriów, zgodnych z wynikami poprzednich badań), metodą ankiety bezpośredniej.

 

Zainteresowanie Projektem międzynarodowych środowisk naukowych skutkuje nawiązywaniem współpracy z badaczami ze Stanów Zjednoczonych, Austrii i Włoch.

 

Wybrane publikacje i informacje dotyczące Projektu dostępne są na ResearchGate (na stronie kierownika Projektu).

 

DOTYCHCZASOWE PUBLIKACJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 

Nikodemska-Wołowik, A.M., Bednarz, J., Bieliński T. (2017). Gospodarcze i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju chińskich przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(6), cz. 1, s. 211-224.

 

Nikodemska-Wołowik, A.M., Bednarz, J. (2017). Wspólny znak towarowy gwarancyjny w ujęciu ekonomiczno-prawnym wobec wyzwań międzynarodowych. Marketing i Rynek, 24(9), s. 245-250. 

 

Bednarz, J., Nikodemska-Wołowik, A.M. (2017). Family enterprises in Polish consumers' mindset in the light of international tendencies. Journal of Economics & Management, 29(3), s. 5-22. 

 

Nikodemska-Wołowik, A.M., Bednarz, J. (2019). Family Enterprises in the Context of Consumer Ethnocentrism and Relationship-Building. Management Issues. no. 1.  ARTYKUŁ PRZYJĘTY DO DRUKU

 

Kolejne publikacje znajdują się w recenzji.

 

PREZENTACJA WYNIKÓW BADAŃ NA KONFERENCJACH

 

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

 

A. M. Nikodemska-Wołowik, J. Bednarz  (VII 2018) – prezentacja wyników badań podczas:  IFERA 18th Annual Conference: “Coping with Disruptions: Family Firm Continuity and Sustainability in Times of Rapid Change”; IFERA and Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle; Holandia.

 

A. M. Nikodemska-Wołowik (V 2017) - prezentacja wyników badań podczas: 7th Scientific Conference Family Businesses, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; Universidad De Occidente w Meksyku; Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI w Łodzi; Łódź.

 

KONFERENCJE KRAJOWE

 

J. Bednarz, A. M. Nikodemska-Wołowik (IX 2017) – prezentacja wyników badań podczas: VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu: Konsument - Gospodarstwo domowe - Rynek: redefinicje im. Profesor Zofii Kędzior; Katowice, Katedra Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Katowice. 

 

A. M. Nikodemska-Wołowik (IX 2017) - prezentacja wyników badań podczas: VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego: Perspektywy rozwoju marketingu międzynarodowego; Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; Zakopane.

 

POPULARYZACJA REZULTATÓW PROJEKTU

A. M. Nikodemska-Wołowik - prezentacja wybranych rezultatów badań na zaproszenie Pracodawców Pomorza, w siedzibie Organizacji, Gdańsk 19.11.2018. 

 

A. M. Nikodemska-Wołowik – wystąpienie podczas Międzynarodowego Kongresu Pokoleń – największego wydarzenia konferencyjnego w Polsce, poświęconego polskim środowiskom przedsiębiorstw rodzinnych, Serock, 04.10.2018.

 

A. M. Nikodemska-Wołowik - prezentacja koncepcji Projektu i dotychczasowych rezultatów podczas Seminarium Naukowego Wydziału Ekonomicznego UG, Sopot, 16.03.2018.