MSG - Międzynarodowe Strategie Marketingowe - II stopień (studia magisterskie)

Specjalność Międzynarodowe Strategie Marketingowe  mogą wybrać studenci  magisterskich studiów uzupełniających na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalność trwa 2 lata i prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Główna problematyka realizowana w ramach specjalności to: strategie marketingowe  firm polskich  na rynku międzynarodowym i firm globalnych. Podstawowe przedmioty to: strategie marketingowe, metody ilościowych i jakościowych badań marketingowych, psychologia w marketingu, zintegrowana komunikacja marketingowa, zarządzanie sprzedażą, całościowa identyfikacja, metody public relations.

Dużą uwagę  przywiązujemy do wyrobienia  p r a k t y c z n y c h  umiejętności, profesjonalnych zachowań, posługiwania się nowoczesnymi programami komputerowymi,  znajomości języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego jest na tej specjalności  niezbędna. 

Specjalność ta przygotowuje do pracy w korporacjach międzynarodowych, dużych i średnich firmach polskich, agencjach reklamowych i agencjach badawczych, firmach consultingowych oraz umożliwia  rozpoczęcie  pracy we własnej firmie.

Absolwent  powinien umieć założyć firmę,  i zarządzać nią w sytuacji ostrej konkurencji, prowadzić badania rynku, kampanie promocyjne (reklamowe i public relations), zbudować  i realizować funkcje marketingowe w firmie, współpracować z agencjami reklamowymi,  zbudować dział sprzedaży  oraz  prowadzić politykę cenową i dystrybucję na skalę międzynarodową i krajową.

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami interaktywnymi z dużym udziałem konwersatoriów, prac własnych studentów, metody przypadków (cases) i przykładów z praktyki polskiej i zagranicznej.

Studia te dają profesjonalne przygotowanie do działania na rynku międzynarodowym i krajowym w warunkach ostrej konkurencji.

 

CO STUDIUJE SIĘ NA SPECJALNOŚCI MIĘDZYNARODOWE STRATEGIE MARKETINGOWE?

Strategie marketingowe – zbudujesz samodzielnie strategie dla firm polskich i korporacji międzynarodowych

Analizy rynkowe i media społecznościowe  - co kieruje klientem dokonującym zakupy, jakie znaczenie niosą media społecznościowe

Metody public relations - w programie są ćwiczenia przed kamerą i udział w konferencjach prasowych

Całościowa identyfikacja - tu m.in. dowiesz się jak zbudować skuteczny system wizualny dla firmy

Marketing przemysłowy - czy wiesz, że rynek dóbr przemysłowych jest dużo większy niż rynek dóbr konsumpcyjnych i np. w Trójmieście większość firm działa na rynku przemysłowym

Systemy dystrybucji – jak działają międzynarodowe sieci handlowe

Business English – polish your English!

Marketing relacyjny

Prawne aspekty w marketingu

 

Praktycznie każdy student, ze średnią powyżej 4,0 może jechać na zagraniczne studia w ramach wymiany w programie Erasmus.

JAK STUDIUJE SIE NA SPECJALNOŚCI MARKETING MIĘDZYNARODOWY?

Studencie! Reszta zależy od Ciebie!

Specjalność prowadzi Zakład Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego. Problematyka marketingu wykładana jest w Instytucie Handlu Zagranicznego od 1968 roku. Od tego roku prowadzone są badania naukowe w dziedzinie marketingu.

Zakład zatrudnia 7 pracowników naukowych na etacie, dodatkowo zajęcia prowadzą praktycy.

Kierownikiem Zakładu jest prof. UG. dr hab. Joanna Pietrzak, a kierownikiem specjalności dr Tomasz Czuba. W Zakładzie Marketingu pracują również: prof. UG Dorota Simpson, prof. UG Anna Nikodemska-Wołowik, dr Marek Reysowski, dr Marcin Skurczyński, mgr  Kamila Wardyn.

Specjalność "Międzynarodowe strategie marketingowe" przygotowuje do pracy:

  • w międzynarodowych i polskich firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych
  • w agencjach reklamowych lub agencjach public relations, w mediach
  • w agencjach badań marketingowych i badań opinii publicznej,
  • w firmach doradczych,
  • specjalność ta przygotowuje też do samodzielnego prowadzenia firmy i wykonywania funkcji zarządczych.