MSG - Marketing Międzynarodowy - I stopień (licencjat)

Na specjalności Marketing Międzynarodowy dominują przedmioty mikroekonomiczne związane z funkcjonowaniem firmy na rynku międzynarodowym. Podstawy marketingu, badania marketingowe, psychologia nabywców, komunikacja marketingowa, kampanie reklamowe, zarządzanie sprzedażą, zarządzanie marką, negocjacje międzynarodowe - są głównymi tematami na tej specjalności.

Dużą uwagę przywiązujemy do wyrobienia p r a k t y c z n y c h umiejętności, profesjonalnych zachowań, korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych. Znajomość języka angielskiego jest na tej specjalności niezbędna. Specjalność ta przygotowuje do pracy w korporacjach międzynarodowych, dużych i średnich firmach produkcyjnych i handlowych, specjalistycznych agencjach reklamowych, public relations i agencjach badawczych, w firmach doradczych oraz umożliwia rozpoczęcie pracy we własnej firmie.

Absolwent powinien umieć założyć firmę, prowadzić walkę konkurencyjną, prowadzić badania rynku, kampanie reklamowe i public relations, zbudować i realizować funkcje marketingowe w firmie, współpracować z agencjami reklamowymi, zbudować dział sprzedaży i prowadzić politykę cenową i dystrybucję na skalę międzynarodową i krajową.

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami interaktywnymi z dużym udziałem konwersatoriów, prac własnych studentów, metody przypadków (cases) i przykładów z praktyki polskiej i zagranicznej.

Studenci mogą wybrać seminaria licencjackie, na których zrealizują interesujące ich projekty.

Studia te dają profesjonalne przygotowanie do działania na rynku międzynarodowym i krajowym w warunkach ostrej konkurencji.

Absolwenci mogą kontynuować studiowanie marketingu na studiach magisterskich wybierając specjalność: ”Międzynarodowe strategie marketingowe”.

CO STUDIUJE SIĘ NA SPECJALNOŚCI MARKETING MIĘDZYNARODOWY?

Podstawy komunikacji marketingowej – dowiesz się jak opracować programy reklamy, public relations, jak wykorzystać metody wspierania sprzedaży i akwizycji

Badania marketingowe – nauczysz się prowadzić profesjonalne badania nabywców i motywacji ich postępowania

Rynek reklamowy - informacje na temat uczestników rynku reklamy i budowania kampanii reklamowych

Sprzedaż i negocjacje – poznasz zasady sprzedaży i prowadzenia rozmów handlowych. Będziesz przedstawiać oferty, argumentować, negocjować

Marketing międzynarodowy – poznasz uwarunkowania kulturowe biznesu na świecie

Symulacje rynkowe

JAK STUDIUJE SIE NA SPECJALNOŚCI MARKETING MIĘDZYNARODOWY?

UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY

Praca w zespole - będziesz często pracować w małych grupach nad różnymi projektami i wykorzystywać w praktyce swoje umiejętności organizacyjne

Prowadzenie prezentacji - nauczysz się prezentować swoją wiedzę w sposób rzeczowy, płynny i przejrzysty, a Twoje prezentacje na długo zapadną w pamięci Twoim słuchaczom. Do dyspozycji będziesz mieć profesjonalny sprzęt i programy komputerowe

Żadnych kompleksów we współpracy z zagranicą – dobra znajomość angielskiego i funkcjonowania korporacji ponadnarodowych znakomicie ułatwi Ci zdobycie dobrej pracy. Na całym świecie.

Studencie! Reszta zależy od Ciebie!

Specjalność prowadzi Zakład Marketingu Instytutu Handlu Zagranicznego. Problematyka marketingu wykładana jest w Instytucie Handlu Zagranicznego od 1968 roku. Od tego roku prowadzone są badania naukowe w dziedzinie marketingu.

Zakład zatrudnia 7 pracowników naukowych na etacie - dodatkowo zajęcia prowadzą również praktycy.

Kierownikiem Zakładu jest prof. UG. dr hab. Joanna Pietrzak, a kierownikiem specjalności dr Tomasz Czuba. W Zakładzie Marketingu pracują również: prof. UG Dorota Simpson, prof. UG Anna Nikodemska-Wołowik, dr Marek Reysowski, dr Marcin Skurczyński,  mgr  Kamila Wardyn.

Specjalność "Marketing międzynarodowy" przygotowuje do pracy:

  • w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych, polskich i międzynarodowych,
  • w agencjach reklamowych lub agencjach public relations,
  • w agencjach badań marketingowych i badań opinii publicznej,
  • w firmach doradczych,
  • specjalność ta przygotowuje też do samodzielnego prowadzenia firmy.