MSG - Handel Zagraniczny


SPECJALNOŚĆ HANDEL ZAGRANICZNY


I stopień (studia licencjackie)


Handel zagraniczny jest jedną ze specjalności, którą studenci Wydziału Ekonomicznego mogą wybrać na II roku studiów licencjackich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Specjalność ta jest realizowana na studiach licencjackich od semestru letniego II roku studiów, przez 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwenci studiów licencjackich mają również możliwość kontynuowania nauki na specjalności handel zagraniczny na studiach magisterskich (II stopnia).

Decydując się na studia licencjackie na specjalności handel zagraniczny, studenci wybierają program studiów, w którym proponowane są takie przedmioty, jak m.in.:

 • przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym,
 • procedury handlu zagranicznego,
 • transport i spedycja w handlu międzynarodowym,
 • koniunktura gospodarcza,
 • ubezpieczenia gospodarcze,
 • zarządzanie marką,
 • psychologia w ekonomii,
 • badania marketingowe,
 • zarządzanie marką,
 • etykieta w biznesie,
 • gospodarka krajów Europy Środkowej.

 


II stopień (studia magisterskie)


Specjalność handel zagraniczny na studiach magisterskich realizowana jest przez 4 semestry i prowadzi do uzyskania tytułu magistra. W ramach programu zajęć realizowanego na studiach magisterskich na specjalności handel zagraniczny studenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • handlu zagranicznego Polski,
 • organizacji i techniki handlu zagranicznego,
 • polityki celnej,
 • negocjacji w handlu międzynarodowym,
 • polityki międzynarodowej,
 • ubezpieczeń w handlu zagranicznym,
 • protokołu dyplomatycznego,
 • międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 

W ostatnich latach w Instytucie Handlu Zagranicznego napisane zostały prace licencjackie i magisterskie, których tematyka odnosiła się do różnych zagadnień, takich jak m.in.:

 

 • ryzyko w handlu zagranicznym,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • koncepcje logistyczne w zarządzaniu multimodalnym łańcuchem transportowym,
 • współpraca gospodarcza Polski z wybranymi krajami,
 • techniki sprzedaży i promocji towarów,
 • funkcjonowanie systemów celnych, wykorzystywanie tzw. rajów podatkowych,
 • zagraniczne inwestycje bezpośrednie,
 • formy finansowania działalności w handlu zagranicznym,
 • rola organizacji międzynarodowych w handlu światowym,
 • formy promocji i reklamy,
 • ochrona środowiska w ujęciu globalnym, itd.
 

Zdobywaną wiedzę studenci mogą pogłębiać, działając w studenckich kołach naukowych funkcjonujących przy Instytucie: 

KOŁA NAUKOWENiepowtarzalną okazją dla studentów studiujących na specjalnościach prowadzonych przez Instytut Handlu Zagranicznego jest możliwość studiowania za granicą przez jeden lub dwa semestry w ramach:

 

Wszystkich studentów handlu zagranicznego zachęcamy także do odbywania praktyk w przedsiębiorstwach.
W ramach specjalności handel zagraniczny prowadzone są zajęcia w nowoczesnym laboratorium komputerowym Thomson Reuters.

Wybierając handel zagraniczny studenci uzyskują szansę podjęcia interesującej pracy przede wszystkim w przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z zagranicą, ale również w tych, które są zorientowane na rynek krajowy.Wybierając handel zagraniczny, podejmujecie naukę pod patronatem Instytutu Handlu Zagranicznego. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Instytucie Handlu Zagranicznego, od każdego z pracowników. Znajdziecie nas na drugim i trzecim piętrze Wydziału Ekonomicznego w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 119/121. Kontakt do wszystkich pracowników Instytutu Handlu Zagranicznego znajduje się na stronie internetowej.Sekretariat Instytutu mieści się w pokoju 302.

 

PRZYJDŹ, ZOBACZ, ZAPYTAJ, POSŁUCHAJ
DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU!WYBIERZ ATRAKCYJNY ZAWÓD I PRESTIŻ!