MSG - Finanse Międzynarodowe i Bankowość

Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość została uruchomiona w 2001 r.,  a pierwsi absolwenci ukończyli ją w 2004 r. Specjalność ta charakteryzuje się koncentracją na przedmiotach bankowo – finansowych. Daje ona studentom możliwość specjalizowania się w zagadnieniach dotyczących rynków finansowych, bankowości oraz finansów i rozliczeń międzynarodowych.

Wybór specjalności Finanse Międzynarodowe i Bankowość daje możliwość studiowania takich zagadnień i przedmiotów jak:

 •     Finansowanie działalności gospodarczej
 •     Bankowość inwestycyjna
 •     Pochodne instrumenty finansowe
 •     Strategie inwestycyjne
 •     Fundusze inwestycyjne
 •     Rynek ubezpieczeń gospodarczych
 •     Psychologia w finansach
 •     Międzynarodowy  rynek walutowy
 •     Faktoring w praktyce gospodarczej
 •     Dealing room
 •     Rynek dłużnych instrumentów finansowych
 •     Kryzysy finansowe
 •     Rynek akcji
 •     Marketing instytucji finansowych
 •     Pochodne instrumenty kredytowe
 •     Pieniądz w doktrynach


 
Podstawą dla takiego programu specjalności są przedmioty kierunkowe, takie jak Finanse, Rozliczenia międzynarodowe, Analiza finansowa, Finanse międzynarodowe, Akademia Thomson Reuters, natomiast uzupełnieniem – szereg przedmiotów fakultatywnych dopasowanych do zindywidualizowanych zainteresowań studentów.

Specjalność Finanse Międzynarodowe i Bankowość przygotowuje do pracy w bankach, w instytucjach rynku kapitałowego, w tym na giełdach, w domach maklerskich, agencjach ratingowych, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i venture capital, centrach finansowo-księgowych korporacji, a ponadto w krajowych i międzynarodowych firmach doradztwa finansowego, firmach konsultingowych i audytorskich, a także w działach finansowych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych. Specjalność ta przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia firmy i zarządzania jej finansami.

Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami interaktywnymi z dużym udziałem konwersatoriów, prac własnych studentów, metody studium przypadku i przykładów z praktyki polskiej i zagranicznej.

Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w ramach kół naukowych, w tym w szczególności Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych, a także na uczelniach zagranicznych, m.in. w ramach programu Erasmus – do wyboru jest kilkadziesiąt uczelni.

Opiekę merytoryczną nad specjalnością Finanse Międzynarodowe i Bankowość sprawuje Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych. Opiekunką specjalności jest dr Magdalena Markiewicz.


Studia na specjalności FINANSE MIĘDZYNARODOWE I BANKOWOŚĆ dają profesjonalne przygotowanie do pracy w międzynarodowych i krajowych instytucjach finansowych.

Wyposażają w wiedzę o finansach i umiejętności jej wykorzystania w praktyce.