Koło naukowe Finansów MiędzynarodowychKoło Naukowe Finansów Międzynarodowych funkcjonuje od 1998 roku przy Instytucie Handlu Zagranicznego (obecnie Katedrze Biznesu Międzynarodowego) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunami Koła są: prof. zw. dr hab. Danuta Marciniak-Neider oraz dr Magdalena Markiewicz (założycielka Koła).

KNFM to forum studentów zainteresowanych wymianą myśli, doświadczeń, oraz pogłębianiem wiedzy z zakresu finansów i bankowości.

Przez lata pozostajemy wiodącym kołem naukowym na WE. Zasadniczym celem naszej działalności jest promowanie tematyki finansów międzynarodowych, bankowości oraz rynku kapitałowego
Aktywne działanie studentów zrzeszonych w naszym Kole Naukowym przyczynia się do współpracy z takimi instytucjami jak:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • Warszawska Giełda Towarowa w Warszawie,
 • Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego (FERK),
 • Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII),
 • Media Skok Sp. z o.o.,
 • Gazeta Bankowa.


Wybrane projekty organizowane przez Koło Naukowe Finansów Międzynarodowych:

 • organizowanie corocznych studenckich konferencji naukowych z cyklu „Kierunki rozwoju finansów i bankowości w Polsce i na świecie”,
 • organizowanie Testu Wiedzy Ekonomicznej,
 • uczestnictwo w konferencjach i seminariach, m. in. w NBP, FERK, SII,
 • przygotowanie profesjonalnej publikacji „Zeszytów Studenckich Wydziału Ekonomicznego” – merytorycznego forum wypowiedzi studentów naszego wydziału w postaci zbioru esejów naukowych, pod redakcją kadry naukowej Wydziału Ekonomicznego,
 • warsztaty z zakresu handlu walutami na rynku FOREX i organizowanie szkoleń z zakresu rynku FOREX we współpracy z EFIX Polska oraz CB Global Trading,
 • organizację interaktywnych warsztatów w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
 • spotkania z praktykami życia gospodarczego,
 • wyjazdy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Warszawską Giełdę Towarową,
 • współorganizacja z innymi kołami naukowymi Wydziałowej Konferencji Naukowej "Wybieramy Pomorze” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


Aktywność naszych członków była już wielokrotnie nagradzana, m.in. nominacją w latach 1999/2000 oraz 2005/2006 do Nagrody Czerwonej Róży w kategorii najlepsze koło naukowe na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie, zostać najlepszym Kołem Naukowym ze wszystkich na Uniwersytecie Gdańskim, jak również znaleźć się w czołówce najlepszych Kół Naukowych Trójmiasta


Więcej informacji na temat Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych znajduje się na stronie internetowej: http://knfm.ug.edu.pl/