Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze


Uniwersytet Gdański jest w elitarnej grupie kilku uczelni w Polsce, które uzyskały indywidualną zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie unikatowego kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE (MSG).

Specjalności oferowane przez Instytut Handlu Zagranicznego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze:

 

 Informacje o kierunku MSG na stronie Wydziału Ekonomicznego -> TUTAJ

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/08 z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomicznym stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze od roku akademickiego 2008/2009


Na podstawie 36 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego uchwala się, co następuje:


§1Na Wydziale Ekonomicznym od roku akademickiego 2008/2009 tworzy się stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze.


§2Koncepcja studiów, założenia programowe studiów wraz z obsadą kadrową oraz kosztorys zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG